Informasjon om smittesituasjon i Åmli pr 8. desember

Tirsdag ettermiddag ble det bekreftet 10 nye smittede i Åmli kommune. Totalt antall smittede i denne smittebølgen er 14. Det ble sendt flere nye PCR-tester tirsdag 7. desember. Resultat fra disse ventes onsdag/torsdag.

Blant de smittede rapporterer en person klare sykdomstegn. Resten har lette symptomer. Det er få barn blant de syke, og alle disse har lette symptomer. Smitten kommer via voksne i husstanden. Det er Delta-varianten som sprer seg i kommunen.

Det innføres nye, nasjonale smitteverntiltak fra midnatt, onsdag 8. desember.

Åmli kommune følger situasjonen tett og har gjort følgende tiltak knyttet disse:

  • Fellesbading i Åmli kommune stenges i perioden 08.12.2021 - 15.01.2022. Dette gjelder også lag og foreninger som benytter seg av bassenget på kveldstid. Dette har sammenheng med anbefaling om at garderober bør holdes stengt.
  • Skolene og barnehagene innfører trafikklysmodellen på grønt nivå fra og med torsdag 9. desember.

De nye nasjonale tiltakene er beskrevet på Regjeringens nettsider.

Vaksine:

Alle som er anbefalt covid-19-vaksine oppfordres til å ta den. Dersom du ikke har vaksinert deg, men ønsker å gjøre det nå, ta kontakt på 948 34 195.

Ved luftveissymptomer:

Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder alle, uavhengig av vaksinestatus. På følgende lenker finner du informasjon knyttet til smittevernråd og luftveissymptomer:


Hilsen Eileen Boroske, kommuneoverlege