Informasjon om smittesituasjon i Åmli pr 6. desember 2021

I Åmli kommune ble det i helgen meldt om flere personer som testet positivt for Covid-19 med hurtigtest. Dette gjelder både barn og voksne i bygda. Blant de voksne er kommunalt ansatte blant de med positiv test. Alle er bedt om å teste seg med PCR-test i dag, mandag 6. desember.

Pr. mandag 6. desember, er situasjonen uoversiktlig, ettersom svar på PCR-tester ikke kan forventes før tidligst tirsdag 7. desember.

Åmli kommune følger situasjonen tett, og har gjort følgende strakstiltak knyttet til situasjonen:

  • Åpningstid i barnehagene endres til 08.00 – 15.30. Dette gjelder alle de kommunale barnehagene, og gjelder i første omgang uke 49 (7/12 – 10/12).
  • Kommunens julebord og andre interne arrangementer utsettes på ubestemt tid.
  • Arrangementer i kommunal regi som samler barn og foresatte avlyses eller utsettes.

Arrangementer på skole og barnehage som kan gjennomføres uten foresatte tilstede gjennomføres. 

Vi har forståelse for at situasjonen kan oppleves uoversiktlig og krevende for innbyggerne i Åmli. Vi minner om de nasjonale anbefalingene som gjelder pr. mandag 6. desember:

Vaksine:

Alle som er anbefalt covid-19-vaksine oppfordres til å ta den. Dersom du ikke har vaksinert deg, men ønsker å gjøre det nå, ta kontakt på 948 34 195.

Ved luftveissymptomer:

Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder alle, uavhengig av vaksinestatus. På følgende lenker finner du informasjon knyttet til smittevernråd og luftveissymptomer:

Avstand og redusert kontakt mellom personer:

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Voksne anbefales å vurdere om de kan redusere antall nærkontakter.

Munnbind

Det er gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand, og også i andre situasjoner på offentlig sted der det er mye folk og det er vanskelig å holde avstand. Det er også gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Disse anbefalingene gjelder også i Åmli kommune.

Hoste- og håndhygiene:

Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og utfør håndhygiene etterpå. Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
 

Hilsen Eileen Boroske, kommuneoverlege