Informasjon om smittesituasjon i Åmli pr 21. desember

I uke 50 ble det totalt registrert totalt 15 nye smittede i Åmli kommune. Alle er smittet med delta-varianten og har kjent smittevei. Det er ingen med alvorlig sykdom. Det testes fremdeles noen personer hver dag.

Kommunens kriseledelse følger fremdeles situasjonen og har jevnlige møter. Vi håper alle at julefreden kan senke seg mot slutten av uken, og at flest mulig kan feire en så normal jul som mulig.

Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt nytt år.

Hilsen Eileen Boroske, kommuneoverlege