Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

Timebestilling kan gjøres på to måter:

  • Via c19.no. Her må du logge inn med MinID
  • Ved å ringe vaksinetelefonen 94 83 41 95.

Vaksineringen foregår på Eldresenteret ved Åmli pleie- og omsorgssenter.

Frå torsdag 8. desember er medisinen Paxlovid tilgjengeleg på norske apotek. Medisinen reduserer risikoen for alvorleg sjukdom hos dei med høg risiko for å bli alvorleg sjuke.

Les meir vi lenka under:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/dei-som-har-hog-risiko-for-a-bli-alvorleg-sjuke-av-korona-kan-fa-effektiv-behandling

Pfizer har nå laget en ny oppdatert versjon av vaksinen. De kliniske studiene som ligger til grunn for godkjenningen av de nye oppdaterte vaksinene viser at en oppfriskningsdose med disse vaksinene gir minst like god immunrespons mot det opprinnelige Wuhan-viruset og bedre immunrespons mot Omikron (BA.1) sammenliknet med de opprinnelige vaksinene.

Fra 1. september 2022 får alle som er 65 år og eldre + de mellom 18 og 64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19, tilbud om oppfriskningsdose.
Tlf. for timebestilling: 948 34 195

NB fra 1. september flyttes vaksineringen til kommunestyresalen på rådhuset.

Fra 1. juli anbefaler nasjonale myndigheter at innbyggere over 75 år tar en ny oppfriskningsdose (dose 4) av koronavaksinen. 

Vi har satt opp følgende datoer for vaksinering i Åmli:

  • Tirsdag 12. juli
  • Onsdag 17. august
  • Onsdag 31. august - klokken 13.00 – 15.00

Vaksineringen foregår på legekontoret.
Tlf. for timebestilling: 371 85 100

Hald deg heime viss du har nyoppståtte luftsymptom og føler deg sjuk.
Du treng ikkje lenger teste deg, og du treng ikkje vere heime fire dagar ved covid-19.
Kontakt lege viss du har behov for helsehjelp.
Testtilbodet i kommunane vil fortsette ei stund til.

Regjeringa oppheva tysdag 5. april rådet om å halde seg heime 4 døgn etter koronasmitte: 

Langsiktig koronastrategi for å normalisere hverdagen - regjeringen.no

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli
Telefon +47 37 18 51 00
Vaksinekoordinator Covid-19
Telefon +47 94 83 41 95