Koronavaksine til barn i alderen 12 - 15 år

Det er nå åpnet opp for å tilby koronavaksine til barn 12 – 15 år. I første omgang skal de ha en dose.
Dette gjelder barn som er født i  -06, -07, -08 pluss barn født i -09 som har fylt 12 år.
Vaksineringen vil foregå på skolen. Mer informasjon om tidspunkt for vaksineringen kommer senere.  
Skolen vil sende ut et samtykkeskjema som må signeres av begge foresatte.

Du kan lese mer om vaksinering av de mellom 12-15 år her: 12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon - FHI