Koronatesting

Du som har tre vaksiner trenger ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest

 • Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, trenger ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)
 • Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.
 • Hvis du er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:
  • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine/ koronasertifikat)
  • Uvaksinerte
  • Personer i risikogrupper
  • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

Har du symptomer, ta en selvtest

 • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. Du får gratis selvtest fra kommunen hvis du har symptomer. For å få gratis selvtest, kan du kontakte legekontoret i åpningstiden.
 • På kveld og helger vil det være mulig å få tester fra ÅPOS. Det er viktig at man tar kontakt med ÅPOS på telefon 90 98 34 90 i forkant og avtaler henting mellom kl. 13.30 – 15.00. Ved mistanke om smitte er det ikke lov å komme inn på ÅPOS uanmeldt.
 • Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i fire døgn og selv informere nærkontakter. Informasjon om isolasjon på helsenorge.no

Registrering av positivt resultat på selvtest

 • Hvis du får positivt resultat på selvtest (testen viser at du har covid-19) ber vi om at du registrerer det. Det er viktig for at vi skal kunne holde oversikt over smittesituasjonen.

Registrer positivt test-resultat (logge inn med MinID)

Om selvtester og sikkerhet

 • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
 • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.