Kommunestyremøte 19. mars avlyses

Kommunestyremøtet og tilhørende orienteringer 19.03.2020 avlyses.