Karanteneregler og smittesituasjon

I Åmli har vi vært heldige og alle dere er tydeligvis flinke! Ingen nye smittede pr. nå! Dog er Agder nå et fylke meg høy og økende smitte.
Det medfører at mange kommuner med økende smitte, og særlig de med påvist smitte med muterte virusvarianter, har fattet lokale forskrifter med strengere karanteneregler.

Vi er klar over at det kan skape forvirring, men lokal smittesituasjon er heldigvis rolig så at vi ikke trenger tilsvarende tiltak her i Åmli  per nå. Det kan selvfølgelig endre seg raskt!
Vi forholder oss til FHI's råd og har kun skjerpet regler via innføring av ventekarantene til husstandsmedlemmer av nærkontakt. Det innebærer at husstandsmedlem er i karantene til nærkontakt er testet negativ ved test 1 og nærkontakt er i karantene til 2. test, som tas dag 7, også er negativ.

Vi gjør oppmerksom på at informasjon fra smittesporingsteam fra kystnære kommuner vil lyde annerledes, og dere bes om å ta kontakt med legekontoret år dere er i tvil!
Personer som ikke er bosatt i Åmli må forholde seg til regelverket som gjelder i sin hjemkommune!