Karantene for alle som har reist utenfor Norge

Vi vil presisere at endringen i forhold til tidligere karantenerestriksjoner er at bestemmelsene nå gjelder reisende fra alle land.