Informasjon til serveringssteder i Åmli kommune

Etter covid 19 forskriften §14a, jf. § 18 har kommunen tilsynsplikt overfor serveringssteder. Dette for å sikre at serveringen skjer i tråd med smittevernfaglige vurderinger.

Åmli er en liten kommune med få serveringssteder, men det er likevel viktig å unngå lokale smitteutbrudd.

Serveringsbransjen følger sin egen oppdatert bransjestandard, som gir gode råd og anbefalinger om hvordan serveringen trygt kan skje under pågående pandemi av sykdommen covid19.

Åmli kommune vil ivareta sin tilsynsplikt på følgende måter:

  • Smittevernenheten står klar for å kunne gi støtte og råd ved spørsmål.
  • Kommuneoverlegen gjør oppmerksom på at uanmeldte tilsyn kan gjennomføres.
  • Ved grove avvik fra gjeldende lover og regler kan kommunen pålegge endringer og i verste fall må stedet stenges inntil forbedringer er på plass.
  • Besøkende til kommunens spisesteder har et stort ansvar ved selv å følge gjeldende råd og regler i forhold til godt smittevern!

Kommuneoverlegen