Informasjon til lag og organisasjoner - idrettsaktiviteter kan åpne fra 7. mai

Åmli kommune følger nasjonale råd og retningslinjer vedrørende koronapandemien og det er fra 7. mai åpnet opp for trening, bruk av idrettshaller og organisert idrettsaktivitet med maksimalt 20 personer og 1 meters avstand.

Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.

Øvrige smitteverntiltak gjelder fortsatt.

Følg bransjeanbefalingene fra Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/