Informasjon til dere som har fått AstraZeneca vaksine:

Dere som har fått AZ vil få tilbud om Pfizer eller Moderna vaksine i uke 22.
Dere vil få egen innkalling fra vaksinekoordinatoren i kommunen.