Informasjon om vaksinering - covid-19

Per 22/7 har vi vaksinert 897 stykker. Av de har 523 fått begge dosene. Vi holder nå på med gruppe 9 som er de mellom 45-54 år.

I løpet av august regner vi med at alle som ønsker vaksinen har fått dose 1. Vi har nå sendt ut melding til alle som er 18 år og eldre om å gå inn på C19.no for å registrere seg for time. Hvis du ikke har fått denne meldingen så kan du kontakte vaksinetelefonen på nr. 94834195

Åse Namsvatn Bjørkholt
Vaksinekoordinator