Informasjon om vaksinasjonsprogram i Åmli

Åmli er godt i gang med vaksinasjonsprosessen.
Vi holder nå på med å vaksinere innbyggere mellom 80 og 85 år.
De eldste og sykeste i samfunnet vil fortsatt få tilbud om mRNA vaksinen, da den gir raskest beskyttelse.

Personer under 65 uten alvorlig underliggende sykdom vil snart få tilbud om vaksinasjon med Astra/Zenecas vaksine. Den ventes ut i kommunene i uke 8/9.

Din fastlege vil informere kommunen, hvis du er i gruppen med høy risiko/alvorlig underliggende sykdom, så at du får tilbud om rette type vaksine. Dette gjelder også for pasienter med fastlege i andre kommuner. Fastlegen er pliktet å informere bostedskommune om behov for vaksinasjon i prioritert gruppe.

Kommunen kaller inn til vaksinasjon.

Norge har nå fått godkjent den 3. vaksinen mot Covid 19.
Vi har nå tilgang til 2 nokså like vaksiner, som er så kalte mRNA vaksiner fra produsentene Pfizer/Biontech og Moderna . Disse er anbefalt for alle over 65 år og personer med alvorlig underliggende sykdom i alderen 18-64 år.
Den 3., som er godkjent,  er en såkalt virus vektor vaksine fra produsenten Astra/Zeneca. Den er anbefalt for personer 18-64 år.
Alle disse vaksiner settes i 2 doser. Intervall er noe forskjellig og det er kommunen som passer på at innbygger får begge dosene av samme vaksine i riktig intervall.