Informasjon om svømmehallen på Åmli skole

Svømmehallen på Åmli skole stenges for bruk av frivillige lag og organisasjoner samt annen privat bruk fra 16.02.21. Svømmehallen vil i tiden fremover kun være åpen for bruk i kommunal regi.
Årsaken er Covid-19 pandemien sett opp imot utfordringer omkring krav om renhold.

Ordningen gjelder til ny informasjon blir gitt.