Informasjon om publikumsbesøk og møter på Åmli rådhus

Rådhuset er fortsatt stengt inntil videre for publikum som ikke har avtalt møte med saksbehandler på forhånd.

Politiske møter inklusiv gruppemøter går som planlagt inntil videre, med unntak av kommunestyremøter som gjennomføres via Teams.

Rådhuset er også stengt for utleie og eksterne møter.

I de nasjonale tiltak, sist revidert 29.1.2021, kan det være maksimalt 10 personer på innendørs arrangement. Arrangør kommer i tillegg. 

I de nasjonale føringene står det også at arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner uavhengig av antall deltakere.
Dette vil da også gjelde fagsamlinger og andre møter med representanter fra administrasjonen/ledelse dersom det vil være representanter fra andre kommuner.