Informasjon om midlertidig stans av vaksinasjonsprogram med vaksine fra Astra Zeneca

Norske myndigheter har i dag besluttet å stoppe vaksinasjon med  vaksinen fra Astra Zeneca grunnet alvorlige hendelser i andre europeiske land. Helsemyndighetene vil nå undersøke nøye om det foreligger årsakssammenheng mellom dødsfall og vaksinasjon. Det er satt 120000 doser av denne vaksinen i Norge uten meldte alvorlige bivirkninger, og det er satt millioner av doser på verdensbasis. En slik alvorlig hendelse er altså en meget sjelden bivirkning!

Åmli kommune har vaksinert 40 personer med denne vaksinen. Resterende doser settes ikke før situasjonen er grundig avklart fra sentrale helsemyndigheter.