Informasjon om Covid 19 vaksinen Johnson & Johnson

Som regjeringen informerte om, ville det være mulighet for enkelte leger/private kliniker å tilby vaksine fra Janssen (Johnson&Johnson).

Vi leger i Åmli har drøftet dette basert på faglig kunnskap og velger å IKKE tilby denne vaksinen.

Dette fordi det foreligger ingen trygge kunnskapsråd, hvem som er i eventuell faresone for den kjente farlige blodproppsykdommen, en slik virusvektor vaksine kan gi.

Både FHI og legeforeningen fraråder bruk av Johnson & Johnson vaksinen, da Norge har en lav smittesituasjon og risiko for alvorlig bivirkning regnes som mye høyre enn nytten i den andelen av befolkningen som per i dag ikke er vaksinert.

Dessuten ville det kreve mye tid fra oss leger, som vi må ta fra våre syke pasienter og det er det rett og slett ikke ressurs til.

Skulle FHI komme med en annen vurdering og vaksinen leges in i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet basert på nye og bedre data, så vil vi selvfølgelig tilby den!

Eileen Boroske, kommuneoverlege i Åmli