Informasjon om Coronavaksinasjon, oppdatering uke 19:

Vi får mange henvendelser fra enkelt innbyggere og forskjellige yrkesgrupper, hvor vi møter frustrasjon og usikkerhet om prioritering og plass i vaksinekø.

Jeg vil bekrefte nok en gang til at vi følger FHIs prioriteringsliste nøye og forhører oss med statsforvalteren i tvils tilfeller.

Vaksine er fortsatt et knapphetsgode og jeg forstår utålmodighet og frustrasjon. Mange er engstelig for sykdommen, føler seg utsatt for smitte i sine yrker eller grunnet underliggende sykdom. Dette er vi kjent med!

Dessverre er vaksineforsyningen fortsatt uforutsigbart og det kommer ingen store mengder til Åmli.

Dette skyldes hovedsakelig 2 ting:

  • Alle, som har fått vaksine fra Astra Zeneca som første dose, vil nå få sin andre dose fra Pfizer/Biontech eller Moderna.
  • Fordelingsnøkkel er endret, det sendes ikke lengre ut relatert til andel innbyggere over 65, men i forhold til innbyggere over 18 år. I en kommune med flere eldre må vi altså bruke lengre tid på de eldre i kommunen. Det forklarer hvorfor bykommuner med en yngre alderssnitt har kommet lengre i vaksineringen.

Jeg krysser fingrene for økende leveranser i juni/juli, så at vaksineringen kan skyte fart fremover!

Mvh Eileen Boroske, kommuneoverlege i Åmli


Status uke 19
I uke 19 skal vi vaksinere 36 stykker. Av disse får 19 stykker dose 2.
Det vil si at nå har 539 fått første dose med vaksine, 185 er fullvaksinerte.

Vi er nå ferdig med å vaksinere alle over 65 år, og har så vidt begynt på de mellom 55-64 år med underliggende sykdommer. 
Hvis det er noen over  65 som ikke har fått innkalling til vaksine kan de ta kontakt med vaksinekoordinator på tlf.nr. 94834195

Status uke 20
I uke 20 får vi 48 doser. Alle disse går til vaksinering dose 2.