Informasjon om besøk på ÅPOS i forbindelse med Covid-19

Vi er glade for at situasjon nå er så god at vi endelig kan åpne opp for mer besøk.

De aller fleste som bor på sykehjemmet har nå fått vaksine nr. 2 og er fullvaksinerte. Det er fortsatt noen beboere som ikke er vaksinerte, enten fordi de nylig har kommet til avdelingen, eller fordi de har takket nei til vaksine.

Mange ansatte er nå fullvaksinerte, men det gjenstår fortsatt noen.

Derfor er det fortsatt viktig at de generelle reglene om avstand og håndhygiene følges nøye.

Avtal besøket på forhånd

Du må fortsatt avtale besøket med institusjonen i forkant.

 • Langtidsavdelinga 90989490
 • Skjerma avdeling 90939446

Vi må fortsatt registrere alle besøkende

Alle som kommer på besøk må skrive seg inn i besøksprotokoll ved inngangen. Ta så kontakt med personalet på avdelingen.

 • Besøket foregår på pasientrommet og det er ikke besøkstider eller tidsbegrensning på besøk.
 • Av hensyn til avstandskravet så ønsker vi ikke flere enn 2 besøkende per pasient samtidig inne på rommet.
 • Ved besøk av flere enn 2 kan dere sitte ute i sansehagen. Vi har mulighet for at det kan være inntil 6 besøkende ute pr pasient.
 • I spesielle situasjoner kan det gjøres unntak for flere enn 2 besøkende etter individuell vurdering. Kontakt i så fall sykehjemmet i god tid på forhånd så dette kan avtales.

Dette er de viktigste endringene:

 • Alle som ønsker å besøke sine, er selvsagt hjertelig velkomne.
 • Det er ikke lengre nødvendig med munnbind.
 • Klemming kan foregå når både pasient og pårørende er vaksinerte, dvs at det i slike tilfeller ikke er avstandskrav mellom besøkende og pasienten.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk med luftveissymptomer eller feber
 • er i karantene
 • har personer i din husholdning som er i karantene på grunn av nærkontakt.

Under besøket

 • Besøk blir gjennomført på beboerens rom. Når du ankommer så registrerer du deg med navn, mobilnummer og tidspunktet.
 • Du går deretter direkte inn på pasientrommet. Når du avsluttet besøket, går du fra rommet og ut av sykehjemmet. Hvis du ønsker kontakt med personalet benyttes ringesnor inne på pasientrommet for å tilkalle personalet.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal (stue, kjøkken, korridor) eller på små arealer hvor det ikke er mulig å ivareta kravet om avstand.
 • Alle som kommer på besøk, må vaske hendene eller bruke desinfiseringsmiddel før man kommer inn på avdelingen og pasientrommet og når man reiser. 
 • Hvis du vil gi en av våre pasienter gaver eller blomster er det hyggelig.
 • Hvis du har med mat, må både besøkende og pasient vaske/desinfisere hendene før dere spiser maten. Sykehjemmet kan ikke legge til rette med servise, bestikk eller lignende. Dette må besøkende ta med.

Etter besøket

 • Hvis du får luftveissymptomer/blir syk innen 48 timer etter besøket, ønsker vi at du varsler oss.