Informasjon fra Åmli legekontor:

  • Vi oppfordrer om at bare pasienten venter på venterommet. Eventuelle pårørende, som skal med i timen oppfordres til å vente ute til de blir hentet inn av legen (gjelder ikke barn med foresatte)
  • Vi oppfordrer deg om å forlate legekontoret straks du er ferdig.
  • Det er viktig at du benytter deg av spriten som står ved inngangen og inne på venterommet, samt at du holder avstand på minst 1 m til andre personer.