Informasjon angående besøk på Åmli pleie og omsorgssenter

Vi vil minne alle som skal besøke sine nærmeste på sykehjemmet om at smittevernreglene fortsatt gjelder. Besøk skal avtales med personalet på forhånd, overholde avstandsregler og veldig viktig med god håndhygiene.

Ikke kom på besøk når du har symptomer som sår hals, tap av smak og lukt, feber, rennende nese, hoste etc.

Vi ser en økning av smitte i Norge – og ikke minst internasjonalt. På bakgrunn av dette velger Åmli kommune å følge Sørlandet Sykehus sine retningslinjer for å skjerme våre mest utsatte grupper.

Alle som har vært på reise utenfor Norge må vente 10 dager før de kan komme på besøk til pasienter på sykehjem og  i omsorgsboligene, eller til andre avtaler på ÅPOS. Dette gjelder reiser til både «røde» og «grønne» land.

Vi takker for forståelse og godt samarbeid så langt.