Informasjon 18. mai – smitteutbrudd i Åmli

Det er per i dag påvist fem smittetilfeller i Åmli (perioden 16.-18. mai). Alle har kjent smittevei og vi vet også hvordan smitten kom inn i kommunen.

Vi har valgt å sette mange nærkontakter i smittekarantene for å hindre ukontrollert smittespredning.

Det har vært høy testaktivitet i dag 18. mai, og vi forventer svar på de testene i løpet av morgendagen. Vi forventer at flere av de kjente nærkontakter som allerede er i karantene vil vise seg å teste positivt.

Vi har et utbrudd på gang, men smittesporingsteam har god kontroll på dette!

Når befolkningen for øvrig følger alle gode råd om avstand, hygiene og å være hjemme hvis man er syk, så er vi positive til at dette vil stoppe!

Takk til alle dere som holder god avstand og følger alminnelige hygieneråd!

Kommuneoverlegen i Åmli