Info til personer som fikk Astra Zeneca vaksine på tirsdag 9. mars i Åmli.

Det ble meldt om et dødsfall fra danske helsemyndigheter som kan ha sammenheng med vaksinasjon av typen Astra Zeneca. Dette undersøkes nærmere av helsemyndighetene nå.

Dødsfall skyldes blodpropp. Det dreier seg om en meget sjelden hendelse - de millioner vaksinedoser som er satt tatt i betraktning.

Symptomene kan være: tung pust, hoste med blodig oppspytt, hevelse i ben, lammelser, talevansker, synsforstyrrelser, sterk akutt hodepine bl. annet. 

Vaksinasjon med denne vaksinen er midlertidig stoppet av norske helsemyndigheter.