Info til foreldre/foresatte og elever: Ungdomsskolen drives på rødt nivå

I går bestemte regjeringen at ungdomsskolen igjen skal drives på rødt nivå, i første omgang i to skoleuker. Dette var det nivået vi organiserte driften vår i perioden mellom hjemmeskoletida og sommerferien.

I utgangspunktet var lærere og ledelse på Åmli skule klare for at alle elevene skulle møte fysisk på skolen hver dag. Det viser seg at dette (nok en gang) blir vanskelig å gjennomføre på grunn av transporten. Det blir for fulle busser hvis alle elevene skal møte på skolen hver dag.

Vi har derfor kommet fram til at vi vil kjøre en kombinasjon av hjemmeskole og «vanlig skole», slik vi har erfaringer med fra i vår.

Oppmøtedager:

Inneværende uke - uke 1:

 • 8. klasse møter på skolen tirsdag og torsdag.
 • 9. og 10. klasse møter på skolen onsdag og fredag.

Neste uke - uke 2:

 • 8. klasse møter på skolen mandag, onsdag og fredag.
 • 9. klasse møter på skolen tirsdag og torsdag.
 • Vi legger opp til at 10. klasse skal møte på skolen alle dagene (med forbehold).

9. og 10. klasse vil få tilsendt en praktisk oppgave som skal gjennomføres i løpet av tirsdag 5.januar. Alle vil få med seg PC-ene hjem etter første «fysiske» skoledag, slik at de kan kobles på teams m.m. de dagene det er hjemmeundervisning. Vi vil i stor grad følge timeplanen, men noen endringer kan forekomme.

Generelle regler (mye likt fra i vår):

 • Ingen andre innganger skal benyttes enn de inngangene elevene nå er vant med (det vil si kortsida «med graffiti» for 8. klasse og metalltrappa bak for 9. og 10, klasse).
 • Elevene følger reglene vi har utarbeidet for friminuttene (ute og inne). Det er svært viktig at elevene ikke blander seg med andre kohorter (=trinn/klasser), og elever som ikke forholder seg til dette, vil kunne få anmerkninger ved brudd på disse reglene.
 • Selv om det ikke skal være kontakt med elever i andre klasser/kohorter verken inne eller ute, står det i veilederen for ungdomsskolen at «lærerne kan ambulere på tvers av grupper/kohorter».  Vi organiserer det slik at elevene bare forholder seg til ett klasserom, men at lærerne bytter noe for å få til et best mulig faglig tilbud.
 • Det er selvsagt viktig at vi er nøye med håndhygienen i denne perioden. Vi gjentar: Elevene må vaske hender før de kommer til skolen og når de kommer hjem. Ellers må de sørge for håndvask når de går inn i klasserom og spesielt ved nysing/hosting. Selvsagt må man også vaske hender i forbindelse med måltider og toalettbesøk.

Andre ting vi informerer elevene om:

 • Forsøk å unngå å ta på dørhåndtak eller kraner. (Vi lar kranene renne under vask).
 • Det er ikke lov å låne noen ting av hverandre.
 • De må spise på sin egen pult, og det er ikke lov å dele mat og drikke. Vi vasker pultene etter spising.
 • Alle må vaske seg/sprite seg ved friminutt.

Vi håper alle er klare til å samarbeide om et best mulig opplegg!

 

Hilsen ledelsen og lærerne på ungdomsskolen