Influensavaksinering høst 2020 - Informasjon fra kommuneoverlegen

Grunnet den pågående pandemien med lungesykdommen Covid 19,  er det ekstra viktig at alle innbygger i målgruppe får mulighet til å bli vaksinert mot influensa, for å unngå smitte med to sykdommer samtidig.

Gjennomføringen vil være noe annerledes enn tidligere, da vi ikke kan ha dropp in på legekontor for å kunne ivareta gjeldene smittevernregler med avstand, hoste- og håndhygiene og mulighet for smitteoppsporing.

Vaksine vil ankomme Åmli i slutten av oktober og det er anbefalt å være ferdig med vaksineringen før jul. Alle i målgruppe som har en time hos fastlegen ila november/desember vil samtidig få tilbud om influensavaksine. Andre innbyggere i målgruppen bestiller en time på laboratoriet for vaksinering.

Pasienter, som har tjenester av hjemmesykepleie vil få tilbud av sykepleier i hjemmesykepleie om vaksine.

Gravide vaksineres hos jordmor eller ved en evt. legetime.

Sykepleier i habilitering og ressurs tilbyr vaksine til pasienter på Timmerodden bofellesskap, som er i målgruppen.

Beboere i sykehjem blir vaksinert i avdelingen og vil få en forsterket vaksine, som har bedre effekt hos de eldste og sykeste i befolkningen, den kommer ikke før ut i November.

Personer i målgruppe er definert av FHI og disse prioriteres.
 

Grupper som anbefales influensavaksine


Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.