Helsestasjon og skolehelsetjenesten i normal drift

Åmli helsestasjon og skolehelsetjeneste har nå normal aktivitet. Smitteverntiltak som er nedfelt i nasjonale veiledere fører likevel til at visse hensyn må tas.

Restriksjoner for oppmøte

 • Helsepersonell i tjenesten må informeres hvis brukeren selv eller andre husstandsmedlemmer utvikler eller har symptomer på luftveisinfeksjon
 • Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten. Det kan gjennomføres konsultasjonen via telefon.
 • Til konsultasjoner, vaksinering, veiing og måling mv., innkalles færrest mulig til samme tid
 • Brukere bør komme til oppsatt tid og helst gi fortløpende informasjon via SMS ved forsinkelser
 • Alle spriter hendene ved ankomst
 • Antall besøkende på venterommet begrenses for å unngå smitte
 • Barnet følges med helst en forelder/voksen
 • Leker er fjernet fra venterom
 • Hjemmebesøk av jordmor og konst. Leder helsestasjon / helsesykepleier kan nå gjennomføres så sant både jordmor/helsesykepleier og bruker er friske.

Helsenorge.no: Råd om korona til gravide og ammende

Skolehelsetjenesten 

Ansatt ved skolehelsetjenesten er tilstede i det røde huset (mellom hallen og Åmli skule) disse dagene:

Mandag kl 08.00-15.00
Onsdag kl 08.00-15.00
Torsdag kl 08.00-15.00
Fredag kl. 08.30-14.00

Elever og foresatte er også velkommen til å ta kontakt med Maren Johanne Tveiten på telefon: 90 86 80 59 / 99 21 17 57 eller Anne Tangen på telefon 91102953 ved behov.

Vi kan organisere fysiske møter utenom disse tidspunktene, og det er mulighet for video- eller telefonkonsultasjon.

Jordmor Vigdis Moripen har Helsestasjon for ungdom torsdager fra kl 14:00-15:00. Dette er nede på helsestasjonen. Eleven må bestille time på forhånd på telefon 95 00 25 97.

Skolehelsetjenesten har også en Instagramkonto: aamli_skolehelse, som elevene kan følge. Der er også info som kan være nyttig.

Ta kontakt ved spørsmål.

 • Jordmor Vigdis Moripen: 95002597
 • Sykepleier Anne Tangen: 91102953
 • Konst. Leder helsestasjon / barnesykepleier Maren Johanne Kleivene Tveiten: 99211757

Har du behov for noen å snakke med, kan du også ringe alarmtelefonene for barn og unge tlf.nr: 116 111