Helsestasjon og skolehelsetjenesten i nesten normal drift igjen

Åmli helsestasjon og skolehelsetjeneste gjenoppretter nesten normal aktivitet f.o.m. mandag 20. april

Helsesykepleier er tilstede i det røde huset (mellom hallen og Åmli skule) hver torsdag fra kl 08:30 til kl 14:00. Elever og foresatte er også velkommen til å ta kontakt på telefon: 90 86 80 59 / 99 21 17 57 ved behov.
Vi kan organisere fysiske møter utenom torsdager, og det er mulighet for video- eller telefonkonsultasjon

Jordmor Vigdis Moripen har helsestasjon for ungdom torsdager fra kl 14:00-15:00. Dette er ned på helsestasjonen. Eleven må bestille time på forhånd på telefon 95 00 25 97.

Skolehelsetjenesten har også en Instagramkonto: aamli_skolehelse, som elevene kan følge. Der er også info som kan være nyttig.

Ta kontakt ved spørsmål.

Restriksjoner for oppmøte

 • Helsepersonell i tjenesten må informeres hvis brukeren selv eller andre husstandsmedlemmer utvikler eller har symptomer på luftveisinfeksjon
 • Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten. Det kan gjennomføres konsultasjonen via telefon.
 • Til konsultasjoner, vaksinering, veiing og måling mv., innkalles færrest mulig til samme tid
 • Brukere bør komme til oppsatt tid og helst gi fortløpende informasjon via SMS ved forsinkelser
 • Alle spriter hendene ved ankomst
 • Antall besøkende på venterommet begrenses for å unngå smitte
 • Barnet følges med helst en forelder/voksen
 • Leker er fjernet fra venterom

Pga smittevernhensyn bør:

 • Hjemmebesøk av helsesykepleier erstattes med konsultasjon på helsestasjonen.
 • Gruppekonsultasjoner erstattes med individuelle konsultasjoner.

Helsenorge.no: Råd om korona til gravide og ammende

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig på telefon (se under) frem til skolestart, når skolen åpner igjen er skolehelsetjenesten åpen i lokalene ved skolen.

 • Jordmor Vigdis Moripen: 95002597
 • Barnesykepleier Maren Johanne Kleivene Tveiten: 99 21 17 57

Har du behov for noen å snakke med ring alarmtelefonene for barn og unge tlf.nr: 116 111

Kontaktinformasjon

Vigdis Moripen
Jordmor
E-post
Telefon 950 02 597
Mobil 950 02 597
Maren Johanne Kleivene Tveiten
Pediatrisk sjukepleiar
E-post
Mobil 992 11 757