Gruppebasert fritidsaktivitet i Åmli avlyses inntil videre

Gruppebasert fritidsaktivitet avlyses som et smitteverntiltak inntil videre.

Dette inkluderer svømmehall, gymsal, Åmlihallen, bygdekino og dans i speilsalen, forelesninger på biblioteket og lignende.

Er du usikker på om det gjelder en aktivitet du er må på kan du kontakte de som driver aktiviteten, eller Åmli kommune, og spørre.