Et nytt smittetilfelle av covid-19 påvist

Det er påvist et nytt smittetilfelle med covid-19 i Åmli, vedkommende var allerede i karantene ved testdato.

Eileen Boroske
Kommuneoverlege