Delvis åpning av kulturskolen for ordinær undervisning

Etter flere uker med digital undervisning, starter opp nå opp ordinær undervisning i de fleste musikktimene f.o.m. mandag 18. mai og dansegruppene f.o.m. 28. mai.

Fram til sommeren vil undervisningstilbudet bli slik:

 • Kunstgruppene: fortsatt digital undervisning
   
 • Piano med Erik Aasland: fortsatt digital undervisning
   
 • Piano med Laszlo Istenes: ordinær undervisning på kulturloftet mandager. Digitalt for de som ønsker det.
   
 • Fele med Nina Byttingsmyr: ordinær undervisning på kulturloftet tirsdager. Digitalt for de som ønsker det.
   
 • Gitar, band og musikksart med Arnar Vågen: ordinær undervisning i musikkrommet på Åmli skole til vanlig tid. Digitalt for de som ønsker det.
   
 • Dansegrupper med Aneesh Asokh: ordinær undervisning til vanlig tid på Dølemo oppvekstsenter (ikke Dølehall) for barnedans Dølemo og i speilsalen for barnedans og Bollywood/hip hop-gruppene i Åmli. Digitalt for de som ønsker det.

Smitteverntiltak

Vi følger regjeringens anbefalinger, samt kulturskolerådets egen veileder for smittevern. Det viktigste er at:

 • Elever og lærere holder seg hjemme hvis de er syke
 • Håndvask før og etter undervisning
 • Minst 1 meters avstand
 • Ikke deling av instrumenter og materiell
 • Forsterket renhold
 • Gode lokaler og rutiner for inngang og utgang

Spesifikt om de ulike undervisningslokalene:

Kulturloftet brukes til enkeltundervisning i piano og fiolin mandager og tirsdager. Det rengjøres formiddagen begge dager. Lærerne har fått utdelt håndsprit, og vasker over piano med papir. Lærer og elev deler ikke piano. Vanlig inngang, elevene venter i sofaen til de blir hentet. Håndvask på vei inn.

Åmli skole – musikkrommet brukes til grupper og enkeltundersining i musikk onsdager fra kl 12.30. Vanlig inngang, håndvask i klasserommet. Det brukes ikke av andre, og rengjøres før og etter bruk. Instrumenter deles ikke, og rengjøres etter bruk. Opprinnelig gruppestørrelse beholdes.

Speilsalen brukes til dansegrupper torsdager fra kl 15.45. Rengjøres av renholdspersonalet på vgs dagllig. Vanlig inngang, utgang via nødutgang. Håndvask på vei inn. Opprinnelig gruppestørrelse beholdes.

Dølemo oppvekstsenter: Klasserommet med piano (altså ikke Dølehall) brukes til dansegrupper med Dølemoelever torsdager fra kl 14.30. Opprinnelig gruppestørrelse beholdes. Kulturskolelærer flytter pultene før og etter time. Elevene følger etablerte rutiner for inngang på baksiden av bygget og håndvask/håndsprit.


Ellers blir det ikke noen sommerkonsert i år, men vi kommer til å publisere en digital forestilling torsdag 12. juni. Dette blir også siste undervisningsdag før sommeren. Siste frist for innlevering av film/bilder/musikkfiler til lærerne til den digitale forestillingen er 5. juni. Vi håper mange har lyst til å bli med.

Vi gleder oss til å se igjen mange av elevene, og ønsker vel møtt neste uke!

Plan for delvis fysisk gjenåpning av Åmli kulturskole våren 2020 (PDF, 622 kB)

Kontaktinformasjon

Arnar Vågen
Kulturskulerektor/kulturskulelærar
E-post
Mobil 950 58 770