Betaling for SFO og barnehageplass

Fakturaene dere har fått/får som brukere av ovennevnte tjenester for mars betaler dere på vanlig måte.  Alle som ikke vil kunne nyttiggjøre seg av tilbudet fremover, vil få refundert utgiftene fra og med fredag 13. mars på et senere tidspunkt.