Besøk på sykehjemmet er nå mulig

Det er nå mulig å besøke beboerne på Åmli pleie- og omsorgssenter (ÅPOS).

Besøkende må bestille tid, og det er derfor viktig at dere tar kontakt på forhånd på tlf 37 18 52 81 for nærmere informasjon og restriksjoner.

Er du nærmeste pårørende til noen som bor på sykehjemmet, vil du få et informasjonsskriv i posten om de nye besøksreglene, eller lese dem her:

Besøksrutiner ÅPOS (PDF, 87 kB)