Barneverntjenesten er i full drift

Barneverntjenesten er full drift, men forsøker å redusere smitterisikoen mest mulig. Ring telefon 47 99 33 33 hvis du ønsker kontakt med barneverntjenesten. Alarmtelefonen 116111 er i drift døgnet rundt.

Pressemelding fra alarmtelefonen

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten Øst i Agder
E-post
Telefon 479 93 333

Barnevernet Øst i Agder er lokalisert på Brokelandsheia, og er et interkommunalt barnevern for kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. Vertskommune er Gjerstad kommune.