Åpning av barnehagene i Åmli

Alle barnehagene i Åmli blir åpnet mandag 20. april 2020 i tråd med nasjonale føringer. 
Det tas forbehold om mulig endrede åpningstider ut fra bemanningssituasjonen og de sentrale føringene i forhold til smitteverntiltak.

Detaljert informasjon til foresatte vil komme fra den enkelte barnehage.

Kontaktinformasjon

Evy Margrete Sandhaug
Styrar Beverborga barnehage
E-post
Telefon 37 18 52 68
Mobil 917 08 964
Camilla Rønningen
Styrar Mosberg barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 92
Kristin Lunner
Styrar Dølemo barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 97