Åmli legekontor informerer

Nytt om takster vedrørende betaling for kontakt med fastlegen;
Under pandemien har det blitt innført muligheter for kontakt med legen via video og telefon som likestilles med fysisk oppmøte til timen.
Alle disse mulighetene tilbyr også Åmli legekontor.
All betaling skjer ut fra taksten for «vanlige» timer hos legen.

Fra 1. mai 2021 vil all kontakt med fastlegen faktureres med timetakst, uavhengig om kontakt med lege skjer på legekontor, pr. telefon, eller i et videomøte.