Åmli helsestasjon og skolehelsetjeneste legger ned mye av virksomheten frem til 13. april

Noen konsultasjoner for barn vil bli gjennomført, dette gjelder konsultasjoner for nyfødte der det er påkrevd å gjennomføre vaksinasjoner.
Alle foresatte  vi har avtale med de neste to ukene vil bli kontaktet av oss.
Konsultasjoner for gravide vil gå som vanlig.

Restriksjoner for oppmøte

  • Alle spriter hender ved ankomst . 
  • Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.
  • Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.

Ikke møt opp på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten uten avtale, ta kontakt med oss på telefon:

  • Jordmor Vigdis Moripen: 95002597
  • Barnesykepleier Maren Johanne Kleivene Tveiten: 99 21 17 57
  • Sykepleier Anne Tangen: 91 10 29 53

Har du behov for noen å snakke med ring alarmtelefonene for barn og unge tlf.nr: 116 111
 


Åmli helsestasjon og skolehelsetjeneste