Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

Vi stenger Åmli rådhus og Åmli bibliotek for besøkende, samt Dagsenteret for alle brukergrupper, fra og med mandag 16. mars til og med 13. april.

Sentralbordet er åpent som vanlig i tidsrommet 08:30 til 15:00.  

Åmli Legekontor vil ikke kunne opprettholde normal drift.

Silke Eileen Boroske er kommuneoverlege og må omprioritere oppgaver inn i kriseledelsen.

Koronasituasjonen utvikler seg raskt. Instruksen oppdateres løpende ettersom det kommer nye anbefalinger fra helsemyndighetene. I første omgang gjelder den fra 16. mars og foreløpig til og med 16. august 2020.

ÅPOS er stengt for alt besøk fra 13. mars til 13. april. Forbudet gjelder ikke for omsorgsboligene  i tredje etasje.
Det gjøres unntak for pårørende til pasienter som er kritisk syke. Før man kommer inn på sykehjemmet, ring 37 18 52 81.

Kommunestyremøtet og tilhørende orienteringer 19.03.2020 avlyses.

Situasjonen rundt corona smitte har endret seg det siste døgnet til et kritisk nivå, hvor ikke alle smittetilfeller kan spores tilbake til smitte fra utlandet. Det settes inn tiltak nå i hele kommunen for å hindre rask eskalering av antall syke. Dette for å hindre at vi får mange syke samtidig.

Åmli og Dølemo skole og sfo, samt alle barnehagene (både kommunale og den private) stenges fra 13. mars t.o.m. 13. april.

Alle skoleelever har med seg bøker hjem, og vil bli informert av de respektive kontaktlærerne om alternative undervisningsformer. Dette kommer vi tilbake til.

Her finner du informasjon om hva det innebærer å være i hjemmekarantene eller hjemmeisolering. Både for den enkelte og for de andre i husstanden.

Gruppebasert fritidsaktivitet avlyses som et smitteverntiltak inntil videre.

Dette inkluderer svømmehall, gymsal, Åmlihallen, bygdekino og dans i speilsalen, forelesninger på biblioteket og lignende.

Er du usikker på om det gjelder en aktivitet du er må på kan du kontakte de som driver aktiviteten, eller Åmli kommune, og spørre.

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli
Telefon 37 18 51 00