Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

I går bestemte regjeringen at ungdomsskolen igjen skal drives på rødt nivå, i første omgang i to skoleuker. Dette var det nivået vi organiserte driften vår i perioden mellom hjemmeskoletida og sommerferien.

I utgangspunktet var lærere og ledelse på Åmli skule klare for at alle elevene skulle møte fysisk på skolen hver dag. Det viser seg at dette (nok en gang) blir vanskelig å gjennomføre på grunn av transporten. Det blir for fulle busser hvis alle elevene skal møte på skolen hver dag.

Vi har derfor kommet fram til at vi vil kjøre en kombinasjon av hjemmeskole og «vanlig skole», slik vi har erfaringer med fra i vår.

For å få tilbake kontrollen på smittespredning av koronaviruset i Norge, innføres det nye nasjonale tiltak fra og med mandag 4. januar.
Tiltakene vil i første omgang gjelde i 14 dager fra og med 4. januar til og med 18.januar.

Åmli kommune følger de nasjonale anbefalingene.

Se regjeringen.no med oversikt over nye nasjonale smitteverntiltak

Det er fortsatt ingen kjente smitta pr. dato i Åmli. 
En situasjon vi håper alle fortsatt vil gjøre sitt ytterste for å opprettholde.
Situasjonen for landet er veldig varierende og det er flere regioner og kommuner som har høye smittetall.

Ved mistanke om smitte er det viktig at terskelen for å teste seg er lav.
Vi oppfordrer særlig studenter og andre som kommer hjem til Åmli på juleferie om å teste seg.

Ved behov – ta kontakt med Åmli legekontor for å avtale tid for testing, tfl. 37 18 51 00.
Når testen er avlagt får du en liten julehilsen fra Åmli kommune.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Det fremkommer i ulike media at det er tomt for ordinær influensavaksine i Norge.
Informasjonen er ikke presis og Åmli kommune har fortsatt 50 vaksiner tilgjengelig.
Om du er i målgruppen for vaksinen - ta kontakt med Åmli legekontor for å avtale tid, tlf. 37 18 51 00

Det er fortsatt ingen kjente smitta pr. dato i Åmli.
En situasjon vi håper alle fortsatt vil gjøre sitt ytterste for å opprettholde. 

Situasjonen for landet for øvrig er likevel veldig varierende.
Ved mistanke om smitte er det viktig at terskelen for å teste seg er lav, særlig med tanke på de studentene som kommer hjem på juleferie.
Ved behov - ta kontakt med Åmli legekontor for å avtale tid, tlf. 37 18 51 00.
Når testen er avlagt får du en liten julehilsen fra Åmli kommune.

Legekontoret merker at mange innbyggere lurer på vaksinen mot covid 19.
Det er varslet at det snart vil komme en vaksine. Per dags dato vet vi ikke hvilken vaksine Norge vil få og ikke hvor mange doser.

Vi vil få tydelige anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter både om hvilken vaksine som kommer, og hvem som skal få den i en prioritert rekkefølge.

Med en gang vi har fått den informasjonen, så vil vi legge den ut og starte planleggingen av selve vaksineringen!

Åmli kommune ønsker dere velkommen hjem til jul, men covid 19 pandemien tar dessverre ikke juleferie.

Husk at det gjelder særlige råd for deg som skal reise hjem til jul. 
Åmli kommune følger de nasjonale rådene for julehøytiden 

Åmli kommune tilbyr testing for tilreisende på juleferie.
Ta kontakt med Åmli legekontor for å avtale tid, tlf 37 18 51 00

Vi minner òg om at det også gjelder egne råd for en god og trygg julefeiring og julehandel. Alt finnes via lenken over.

På grunn av økt smittetrykk i regionen stenges rådhuset inntil videre for publikum som ikke har avtalt møte med saksbehandler på forhånd.

Politiske møte inklusiv gruppemøter går som planlagt inntil videre.

Rådhuset stenges også for utleie og eksterne møter -  i første omgang ut 2020.

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen har derfor innført nye nasjonale smitteverntiltak.

Oppfordringen lyder; Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt

Oppdatert informasjon finner dere på denne lenken;
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

Grunnet den pågående pandemien med lungesykdommen Covid 19,  er det ekstra viktig at alle innbygger i målgruppe får mulighet til å bli vaksinert mot influensa, for å unngå smitte med to sykdommer samtidig.

Gjennomføringen vil være noe annerledes enn tidligere, da vi ikke kan ha dropp in på legekontor for å kunne ivareta gjeldene smittevernregler med avstand, hoste- og håndhygiene og mulighet for smitteoppsporing.

I lenken under fra regjeringen.no finner du kortversjonen av det dere trenger å vite som foresatte i forbindelse med koronasituasjonen. 
Det er både i Norge, og Europa for øvrig,  økt smittefare og det oppfordres til fortsatt fokus på smittevernreglene.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/informasjon-til-foreldre-om-barn-og-koronavirus/id2741570/

Oversikt over grupper som anbefales influensavaksine:

På grunn av Covid-19 er det fortsatt en del ansatte som har hjemmekontor enkelte dager.

Vi oppfordrer derfor alle som har behov for fysiske møter til å ta kontakt med saksbehandler på telefon eller mail for å avtale tidspunkt for møte/samtale.

Telefonnummer til de ansatte på rådhuset finner du her

Om du ikke vet hvem du skal snakke med kan du ringe sentralbordet.

Folkehelseinstituttet har lagt ut oppdatert informasjon gjeldende fra 14. august 2020 vedrørende ovennevnte.

Nærmere informasjon finner du her; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli
Telefon 37 18 51 00