Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

Svømmehallen på Åmli skole stenges for bruk av frivillige lag og organisasjoner samt annen privat bruk fra 16.02.21. Svømmehallen vil i tiden fremover kun være åpen for bruk i kommunal regi.
Årsaken er Covid-19 pandemien sett opp imot utfordringer omkring krav om renhold.

Ordningen gjelder til ny informasjon blir gitt.

Kontoret betjener timeavtaler alle dager mellom kl 09.00-15.00
Åpningstider uten timeavtale: tirsdag og torsdag kl 12.00-14.30

nav.no holder åpent hele døgnet, alle dager
Nav kontaktsenter tlf: 55 55 33 33

Coronaviruset oppfører seg som virus flest, den forandrer sine genetiske egenskaper hele tiden. Ofte har dette ingen betydning, men noen ganger kan dette endret virusets egenskaper.

Det er nå mye snakk i alle medier om muterte varianter av coronaviruset (engelske, sør afrikanske, brasilianske). De har et felles trekk og det er at de vurderes å være noe mer smittsomme. Foreløpig finnes det ingen data som tilsier at de er mer farlige/gir mer alvorlig sykdom.

Hva betyr det da egentlig? Det betyr at man kan bli noe lettere smittet med disse varianter og at man også lettere smitter andre, hvis man er smittet med disse typer virus.

Åmli er godt i gang med vaksinasjonsprosessen.
Vi holder nå på med å vaksinere innbyggere mellom 80 og 85 år.
De eldste og sykeste i samfunnet vil fortsatt få tilbud om mRNA vaksinen, da den gir raskest beskyttelse.

Personer under 65 uten alvorlig underliggende sykdom vil snart få tilbud om vaksinasjon med Astra/Zenecas vaksine. Den ventes ut i kommunene i uke 8/9.

Din fastlege vil informere kommunen, hvis du er i gruppen med høy risiko/alvorlig underliggende sykdom, så at du får tilbud om rette type vaksine. Dette gjelder også for pasienter med fastlege i andre kommuner. Fastlegen er pliktet å informere bostedskommune om behov for vaksinasjon i prioritert gruppe.

Kommunen kaller inn til vaksinasjon.

Ved å trykke på lenken under kan dere få opp et kart (dashboard) som viser antall nye smittede, antall smittede siste 14 dagene, antall smittede totalt, vaksinasjonsstatus (1+2 doser) for kommunene i Agder.
Når dere har trykket på lenken under må dere videre trykke på kartet oppe til venstre på siden for å se oversikten.
Forklaring på oversikten fremgår av beskrivelsen i lenken.

Agder: Korona (Covid-19) (arcgis.com)

Det ble innført kraftige tiltak i ti østlandskommuner i går for å stanse den engelske virusvarianten som er oppdaget i Nordre Follo. De ti kommunene er; Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. 
Fra midnatt ble det innført strenge tiltak i femten randsonekommuner. De femten kommunene er; Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Det er pr. dato ingen kjente smittede som oppholder seg i Åmli kommune.

For unngå smitte oppfordrer vi alle om å unngå reiser til og fra østlandsområdet – i første omgang til og med 31. januar 2021.
Vi oppfordrer alle som har vært i Oslo, eller kommunene rundt i løpet av de siste 10 dagene til å begrense antall nærkontakter så mye som mulig. Vis hensyn ved å holde avstand og vær ekstra oppmerksom på symptomer. Dersom du får symptomer er det viktig at du tester deg.

Det presiseres fra regjering at alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell. 
Innreiseregistreringen skal fylles ut før man kommer til grensen.

Ytterligere informasjon finner dere her;
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/

Lenke til digitalt innreiseregistreringsskjema;
entrynorway.no

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.
Åmli kommune følger de nasjonale tiltakene.

Les pressemeldingen her;
Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge - regjeringen.no

Åmli kommune ønsker å informere om status i forhold til vaksinasjon mot koronasykdom.

Vaksinasjon startet i uke 1 og vi forsetter ukentlig å vaksinere med de doser vi får. Vi forventer å bli ferdig med å vaksinere alle sykehjemsbeboere som ønsker det denne uken og starter allerede denne uken også med å vaksinere hjemmeboende eldre.

Vi ber om at dere venter på innkalling -  per nå er det ikke åpnet for timebestilling for hele befolkningen grunnet knapphet på vaksiner!

Åmli kommune har ikke mottatt varsel om at det er noen personer som oppholder seg i Åmli som er smittet med Covid 19 gjennom de ordinære offisielle varslingskanalene.

Det som fremkommer i media dreier seg sannsynligvis om en person som har folkeregister-registrert adresse i Åmli, men oppholder seg et annet sted i landet.

Det er dermed pr. dato ingen kjente smittede som oppholder seg i Åmli.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefale vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Åmli legekontor har fra 06.01.2021 en vikarlege som heter dr. Abeer Muner Mahmoud. Hun vil være ved kontoret i januar og februar. Innbyggere som har dr. Silke Eileen Boroske som fastlege vil i denne perioden få time hos dr. Mahmound.

Dr. Mathias Log Ingbjo er tilgjengelig for sine pasienter som vanlig.

Vår kommuneoverlege dr. Silke Eileen Boroske vil ha fokus på pandemien og nå spesielt på koronavaksinering.

Vi ønsker dr. Mahmoud lykke til i Åmli i denne perioden.

  • Vi oppfordrer om at bare pasienten venter på venterommet. Eventuelle pårørende, som skal med i timen oppfordres til å vente ute til de blir hentet inn av legen (gjelder ikke barn med foresatte)
  • Vi oppfordrer deg om å forlate legekontoret straks du er ferdig.
  • Det er viktig at du benytter deg av spriten som står ved inngangen og inne på venterommet, samt at du holder avstand på minst 1 m til andre personer.

Koronasituasjonen utvikler seg raskt. Instruksen oppdateres løpende ettersom det kommer nye anbefalinger fra helsemyndighetene. I første omgang gjelder den fra 4. januar 2021 og frem til 17. januar 2021.

I går bestemte regjeringen at ungdomsskolen igjen skal drives på rødt nivå, i første omgang i to skoleuker. Dette var det nivået vi organiserte driften vår i perioden mellom hjemmeskoletida og sommerferien.

I utgangspunktet var lærere og ledelse på Åmli skule klare for at alle elevene skulle møte fysisk på skolen hver dag. Det viser seg at dette (nok en gang) blir vanskelig å gjennomføre på grunn av transporten. Det blir for fulle busser hvis alle elevene skal møte på skolen hver dag.

Vi har derfor kommet fram til at vi vil kjøre en kombinasjon av hjemmeskole og «vanlig skole», slik vi har erfaringer med fra i vår.

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli
Telefon 37 18 51 00