Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Korona

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

Her finner du oppdatert oversikt over åpningstider hos kommunale kontor/tjenester under koronapandemien.

Det skjer fortløpende endringer i de nasjonale retningslinjene i forbindelse med koronasituasjonen. Den sist oppdaterte informasjonen fra regjeringen finner dere her til enhver tid;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nyheter/id2006120/

Alle gruppetilbud er fortsatt stengt, men det er nå vedtatt gradvis gjenåpning for helsepersonell som fysioterapeuter og ergoterapeuter og andre virksomheter som har en- til – en kontakt, med ny bransjestandard for smittevern.

Åmli helsestasjon og skolehelsetjeneste gjenoppretter nesten normal aktivitet f.o.m. mandag 20. april

Alle barnehagene i Åmli blir åpnet mandag 20. april 2020 i tråd med nasjonale føringer. 
Det tas forbehold om mulig endrede åpningstider ut fra bemanningssituasjonen og de sentrale føringene i forhold til smitteverntiltak.

Detaljert informasjon til foresatte vil komme fra den enkelte barnehage.

Vi viser til regjeringens pressemelding nr. 62/20 tirsdag 7. april 2020.

Les pressemeldingen

I pressemeldingen går det fram at vi sammen har fått kontroll på viruset og vi åpner samfunnet litt etter litt.

I Åmli betyr dette:

Rådmannen har, etter delegert mynde frå kommunestyret, gjort følgjande vedtak:

Viser til delegert vedtak av 16.3.2020 hvor det ble vedtatt forbud forbud mot servering av mat som innebærer at kundene blir sittende å spise, jf. Smittevernloven § 4-1.

Kommuneoverlegen har foretatt en ny vurdering av saken og forbudet oppheves fra 01.04. kl. 10.00.

Kåre Refsnes (93) fra Vanse er redd for å miste gamle venner i koronakrisen. Han oppfordrer alle til å følge myndighetens pålegg og anbefalinger for å redusere smitte.

Vi viser til regjeringens pressekonferanse 24. mars 2020 der det ble kunngjort at alle tiltakene vedrørende koronasituasjonen videreføres fra 26. mars t.o.m 13. april 2020.

Forbudet mot å reise utenlands for helsepersonell gjelder ut april måned.

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag?
Da ønsker vi at du registrerer deg hos oss.

Nå er vi i en krisesituasjon der de vanlige tilbudene holder stengt og dagliglivet endres drastisk. Vi blir tvunget til å tilbringe mye mer tid hjemme hver for oss, og det betyr at de som har det tøft fra før vil få det enda vanskeligere nå. Da er det viktig å vite at det er hjelp å få.

Mvh, Bjørn Gunnar Baas, ordfører

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom. Vedtaket gjelder for perioden 16. mars til 13. april i første omgang.

Som følge av dette er fysioterapitjenesten i Åmli kommune stengt.

Fakturaene dere har fått/får som brukere av ovennevnte tjenester for mars betaler dere på vanlig måte.  Alle som ikke vil kunne nyttiggjøre seg av tilbudet fremover, vil få refundert utgiftene fra og med fredag 13. mars på et senere tidspunkt. 

Vi håper det står bra til med dere alle! Hvis elever eller foreldre/foresatte trenger noen å snakke med, kan dere kontakte en av sosiallærerne på skolen.

  • Camilla Opaas (tlf. 95191993) er sosiallærer for 1.-7. klasse
  • Anne-Berith R. Steinklev (tlf. 93234649) er rådgiver/sosiallærer for ungdomstrinnet.

Barneverntjenesten er full drift, men forsøker å redusere smitterisikoen mest mulig. Ring telefon 47 99 33 33 hvis du ønsker kontakt med barneverntjenesten. Alarmtelefonen 116111 er i drift døgnet rundt.

Pressemelding fra alarmtelefonen

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli
Telefon 37 18 51 00