Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Korona

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

I lenken under fra regjeringen.no finner du kortversjonen av det dere trenger å vite som foresatte i forbindelse med koronasituasjonen. 
Det er både i Norge, og Europa for øvrig,  økt smittefare og det oppfordres til fortsatt fokus på smittevernreglene.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/informasjon-til-foreldre-om-barn-og-koronavirus/id2741570/

Oversikt over grupper som anbefales influensavaksine:

På grunn av Covid-19 er det fortsatt en del ansatte som har hjemmekontor enkelte dager.

Vi oppfordrer derfor alle som har behov for fysiske møter til å ta kontakt med saksbehandler på telefon eller mail for å avtale tidspunkt for møte/samtale.

Telefonnummer til de ansatte på rådhuset finner du her

Om du ikke vet hvem du skal snakke med kan du ringe sentralbordet.

Folkehelseinstituttet har lagt ut oppdatert informasjon gjeldende fra 14. august 2020 vedrørende ovennevnte.

Nærmere informasjon finner du her; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Kontoret betjener timeavtaler alle dager mellom kl 09.00-15.00
Åpningstider uten timeavtale: tirsdag og torsdag kl 12.00-14.30

nav.no holder åpent hele døgnet, alle dager
Nav kontaktsenter tlf: 55 55 33 33

Vi vil minne alle som skal besøke sine nærmeste på sykehjemmet om at smittevernreglene fortsatt gjelder. Besøk skal avtales med personalet på forhånd, overholde avstandsregler og veldig viktig med god håndhygiene.

Da ber vi av hensyn til både medpasienter og våre ansatte, som er kritisk personell, at du ikke møter til avtalte timer før du har vært hjemme i Norge i 10 dager.

Dette gjelder både såkalte røde og grønne land.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Etter covid 19 forskriften §14a, jf. § 18 har kommunen tilsynsplikt overfor serveringssteder. Dette for å sikre at serveringen skjer i tråd med smittevernfaglige vurderinger.

Åmli er en liten kommune med få serveringssteder, men det er likevel viktig å unngå lokale smitteutbrudd.

Fra nå av legges resultater av test for COVID 19 og eventuelt andre agenser som gir luftveissykdom ut på helsenorge.no. Du som ble testet kan se dine egne testresultater der etter inlogging.
OBS! Ved positiv testresultat må du gå i isolasjon og kontakte kommuneoverlegen i din oppholdskommune eller fastlegen din!

Eileen Boroske, kommuneoverlege i Åmli

Har du fått akutt luftveisinfeksjon? Lurer du på om du har blitt smittet med COVID 19? Kontakt Åmli legekontor for testing i Åmli kommune: tel 37185100

Did you get sick with acute respiratory disease? Are you afraid that you got infected with COVID 19? Call the local doctors surgery: 37185100 to get tested

Bei akuter Atemwegserkrankung oder Verdacht auf COVID 19 wenden Sie sich bitte telefonisch an die lokale Arztpraxis um getestet zu werden: 37185100

For å bestille videokonsultasjon på legekontoret ringer du legekontoret på tlf 371 85100.

Når timen er bestilt vil du få tilbakemelding fra legekontoret enten på telefon eller epost – dette avtales når du bestiller time.

ÅPENT: mandag, onsdag og fredag i tidsrommet kl. 10:00-14:00
S
TENGT: tirsdag og torsdag

Alle besøkende oppfordres til å ta kontakt med saksbehandler på forhånd og gjøre avtale, for å unngå «drop in»

Skolen fortsetter med samme undervisningsopplegg som nå, ut skoleåret. Dette etter en totalvurdering i samarbeid med skoleeier. Vi tilstreber å følge gjeldende smittevernregler.

Vi minner om at elever som har luftveissymptomer ikke skal møte på skolen.

Fra mandag 8. juni vil det igjen være mulig å ta kontakt i luka på legekontoret.

Vi oppfordrer allikevel at du tar kontakt på telefon om du har spørsmål eller lurer på noe.

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Telefon 37 18 51 00