Informasjon om koronavirus

I Åmli kommune følger vi nasjonale råd og reglar i handtering av koronapandemien.

Oversikt over alle gjeldande råd og reglar finn du her: Nasjonale råd og regler - regjeringen.no