Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

Det er nå åpnet for at alle over 65 år skal få en «booster-dose» av koronavaksinen. Her i Åmli vil vi begynne med denne fra uke 46. Det vil som før primært vaksineres på onsdager. Mere informasjon kommer.

Vi minner om at det i ettermiddag er drop-in vaksinering på Eldresenteret kl. 17.00 og 18.00.

De fleste pasienter dette gjelder for vil bli identifisert og kontaktet av behandlende spesialistlege. Spesialist vil sende et brev til pasienten, når den er mottatt, kan kommunens vaksineteam kontaktes for timebestilling., tlf. 94834195.

Vi vil først danne oss en oversikt over hvor mange dette vil gjelde. Vaksine bestilles etter det fortløpende, så at man må påregne 1-3 ukers venting, etter vaksineteam er informert.

Se lenke til FHI for mer spesifikk informasjon angående diagnoser, gjeldene medikamenter mm: https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Onsdag 29. september blir det kveldsvaksinering kl 17.00 og kl 18.00. Det er mulighet for å bestille time til disse klokkeslettene. Men vi åpner også for drop-in både kl 17.00 og 18.00.

Ved forhåndsbestilling - ta kontakt på telefon 948 34 195 for å bestille time til en av disse klokkeslettene.

Det er nå åpnet opp for å tilby koronavaksine til barn 12 – 15 år. I første omgang skal de ha en dose.
Dette gjelder barn som er født i  -06, -07, -08 pluss barn født i -09 som har fylt 12 år.
Vaksineringen vil foregå på skolen. Mer informasjon om tidspunkt for vaksineringen kommer senere.  
Skolen vil sende ut et samtykkeskjema som må signeres av begge foresatte.

Du kan lese mer om vaksinering av de mellom 12-15 år her: 12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon - FHI

Det er påvist et nytt smittetilfelle med covid-19 i Åmli, vedkommende var allerede i karantene ved testdato.

Eileen Boroske
Kommuneoverlege

Etter testing på mandag fikk vi i går kveld 3 nye positive prøvesvar på smittede med covid-19. De dette gjelder sitter allerede i karantene.

Kommuneoverlege S. Eileen Boroske

Alle som er født i 2004 og 2005 får nå tilbud om vaksine mot Covid-19 .

Hvis du ønsker vaksine kan du ta kontakt på vaksinetelefonen 948 34 195 for å få time.

De som er født i 2005, men som ikke har fylt 16 år enda, må ha samtykke fra begge foresatte om at de kan ta vaksine og må kunne framvise dette på vaksinasjonsdagen.

Det er også mulighet til å komme på drop-in nå førstkommende onsdag 25/8 kl. 1700 og kl 1800 eller lørdag 28/8 kl. 1000. Det må påberegnes venting.

Vaksinasjonssted; Eldresenteret ved Åmli pleie - og omsorgssenter.

«Det er påvist to nye smittetilfeller i Åmli som er tilknyttet uavhengige smitteklynger. Smittesporing pågår og er tidvis utfordrende. Begge smittetilfeller har sin opprinnelse i feriereiser til utlandet. Grunnet vansker med å få kontakt med alle nærkontakter er det ikke utelukket at uoppdaget smittespredning pågår og vi oppfordrer alle som får symptomer, også av mild karakter, å unngå kontakt med andre, holde seg hjemme, og kontakte kommunens testteam på mandag for avklaring.»

Mvh Kommuneoverlege S. Eileen Boroske

I uke 34 åpner vi for drop-in onsdag 25.08.21 kl. 17:00 og kl 18:00 og lørdag 28.08.21 kl. 10:00.

Sted: Eldresenter ved Åmli Pleie- og omsorgssenter.
«Førstemann til mølla» prinsippet.

For å få 2. dose må det har gått minst 3 uker siden 1. dose.
(OBS! FHI anbefaler et intervall mellom 4 til 6 uker).

Eileen Boroske, kommuneoverlege i Åmli

FHI anbefaler nå også generell vaksinasjon av gravide.

FHI uttaler: Risikoen for den gravide tiltar utover i svangerskapet. Vi anbefaler derfor gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester.

Praktisk gjennomføring: kontakt kommunejordmor ved oppfølging eller vaksinekoordinator på telf. 94834195 .

Hilsen vaksinasjonsteamet i Åmli

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har fra 16.08.2021 kommet med nye anbefalinger ved smitte i skoler/barnehager.

Fra nå av kan jevn testing erstatte smittekarantene for de barna som ikke er definert som nærkontakter tilsvarende husstandsmedlem (øvrige nærkontakter).

Dette for å gi barn og unge en mest normalisert hverdag med lav tiltaksbyrde.

Faglig bakgrunn for dette er at barn har en lavere sjanse for å bli smittet av Covid19. Det er meget lite smitte fra et smittet barn videre i skoleklasse/barnehagegruppe.

Barn blir meget sjelden alvorlig syk av Covid19 og de må ikke lengre settes i karantene for å hindre smitte av sårbare voksne, da disse er nå i stor grad vaksinerte.

Kommunens smittesporingsteam vil i samarbeid med skoler/barnehager definere hvem som kan få unntak for smittekarantene via testing.

Eileen Boroske, kommuneoverlege i Åmli

Vi åpner for Drop-in vaksinasjon mot Covid-19 på Eldresenteret ved Åmli Pleie- og omsorgssenter.

Tidspunkt;

  • Torsdag 12.august kl. 15.00 – da har vi 24 doser tilgjengelig, førstemann til mølla.
  • Torsdag 19.august kl 13.00 og kl. 14.00  - 24 doser tilgjengelig pr. gang, førstemann til mølla.

Drop-in kan benyttes både for de som skal ha dose 1 og de som skal ha dose 2.

For de som skal ha dose 2 må det være minst 3 uker siden dose 1.

Du må tilhøre Åmli Kommune sine vaksinelister (være folkeregistret i Åmli Kommune)

Drop-in vil si ingen forhåndsbestilling og du må påregne noe venting.

Hilsen vaksinasjonsteamet i Åmli

Det er mandag 02.08. 2021 påvist 1 nytt smittetilfelle i Åmli knyttet til utbruddet i Tvedestrand. Den smitta er i aldersgruppa 15 -25 år.  Smittesporingen viser at situasjonen er oversiktlig og under kontroll.

Mvh 
Laila Nylund
Leder Helse og velferd

Per 22/7 har vi vaksinert 897 stykker. Av de har 523 fått begge dosene. Vi holder nå på med gruppe 9 som er de mellom 45-54 år.

I løpet av august regner vi med at alle som ønsker vaksinen har fått dose 1. Vi har nå sendt ut melding til alle som er 18 år og eldre om å gå inn på C19.no for å registrere seg for time. Hvis du ikke har fått denne meldingen så kan du kontakte vaksinetelefonen på nr. 94834195

Åse Namsvatn Bjørkholt
Vaksinekoordinator

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli
Telefon 37 18 51 00