Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Korona

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

Fra nå av legges resultater av test for COVID 19 og eventuelt andre agenser som gir luftveissykdom ut på helsenorge.no. Du som ble testet kan se dine egne testresultater der etter inlogging.
OBS! Ved positiv testresultat må du gå i isolasjon og kontakte kommuneoverlegen i din oppholdskommune eller fastlegen din!

Eileen Boroske, kommuneoverlege i Åmli

Har du fått akutt luftveisinfeksjon? Lurer du på om du har blitt smittet med COVID 19? Kontakt Åmli legekontor for testing i Åmli kommune: tel 37185100

Did you get sick with acute respiratory disease? Are you afraid that you got infected with COVID 19? Call the local doctors surgery: 37185100 to get tested

Bei akuter Atemwegserkrankung oder Verdacht auf COVID 19 wenden Sie sich bitte telefonisch an die lokale Arztpraxis um getestet zu werden: 37185100

For å bestille videokonsultasjon på legekontoret ringer du legekontoret på tlf 371 85100.

Når timen er bestilt vil du få tilbakemelding fra legekontoret enten på telefon eller epost – dette avtales når du bestiller time.

ÅPENT: mandag, onsdag og fredag i tidsrommet kl. 10:00-14:00
S
TENGT: tirsdag og torsdag

Alle besøkende oppfordres til å ta kontakt med saksbehandler på forhånd og gjøre avtale, for å unngå «drop in»

Skolen fortsetter med samme undervisningsopplegg som nå, ut skoleåret. Dette etter en totalvurdering i samarbeid med skoleeier. Vi tilstreber å følge gjeldende smittevernregler.

Vi minner om at elever som har luftveissymptomer ikke skal møte på skolen.

Fra mandag 8. juni vil det igjen være mulig å ta kontakt i luka på legekontoret.

Vi oppfordrer allikevel at du tar kontakt på telefon om du har spørsmål eller lurer på noe.

Kommunale barnehager har vanlig åpningstid fra og med onsdag 3. juni.

Åmli helsestasjon og skolehelsetjeneste har nå normal aktivitet. Smitteverntiltak som er nedfelt i nasjonale veiledere fører likevel til at visse hensyn må tas.

Åmli kommune følger nasjonale retningslinjer vedrørende koronapandemien.
I forbindelse med bruk av kommunale idrettsbygg/anlegg må hver enkelt aktivitetsgruppe lage en smittevernplan som må godkjennes av smittevernlegen i kommunen.

Etter flere uker med digital undervisning, starter opp nå opp ordinær undervisning i de fleste musikktimene f.o.m. mandag 18. mai og dansegruppene f.o.m. 28. mai.

Det er nå mulig å besøke beboerne på Åmli pleie- og omsorgssenter (ÅPOS).

Besøkende må bestille tid, og det er derfor viktig at dere tar kontakt på forhånd på tlf 37 18 52 81 for nærmere informasjon og restriksjoner.

Er du nærmeste pårørende til noen som bor på sykehjemmet, vil du få et informasjonsskriv i posten om de nye besøksreglene, eller lese dem her:

Besøksrutiner ÅPOS (PDF, 87 kB)

Åmli bibliotek åpner for publikum fra og med torsdag 14. mai 2020.

De til enhver tid gjeldende smittevernregler må overholdes.

Åmli kommune følger nasjonale råd og retningslinjer vedrørende koronapandemien og det er fra 7. mai åpnet opp for trening, bruk av idrettshaller og organisert idrettsaktivitet med maksimalt 20 personer og 1 meters avstand.

Her finner du oppdatert oversikt over åpningstider hos kommunale kontor/tjenester under koronapandemien.

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Telefon 37 18 51 00