Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

Per 22/7 har vi vaksinert 897 stykker. Av de har 523 fått begge dosene. Vi holder nå på med gruppe 9 som er de mellom 45-54 år.

I løpet av august regner vi med at alle som ønsker vaksinen har fått dose 1. Vi har nå sendt ut melding til alle som er 18 år og eldre om å gå inn på C19.no for å registrere seg for time. Hvis du ikke har fått denne meldingen så kan du kontakte vaksinetelefonen på nr. 94834195

Åse Namsvatn Bjørkholt
Vaksinekoordinator

Det er fredag kveld påvist ett smittetilfelle knyttet til utbrudd i Grimstad. Personen har folkeregistrert adresse i Åmli, men bor ikke her for tiden. 

Hilsen Mathias Log Indbjo, ass. kommuneoverlege

Husk at du kan sette deg på venteliste for koronavaksine. Du må kunne komme på 20 minutters varsel.
Vi vaksinerer stort sett på onsdager i sommer.

Ønsker du å stå på denne lista kan du ringe eller sende sms til 94834195. Meldingen må inneholde ditt navn, ditt personnummer og at du ønsker å stå på venteliste.

Hilsen vaksinasjonsteamet i Åmli

Uke 27

Antall doser: 60
Antall som får dose 2: 3
Antall som får dose 1: 57
Vaksinerte til sammen: 842
Antall fullvaksinerte: 488

Uke 28
Antall doser: 54
Antall som får dose 2: 38
Antall som får dose 1: 16
Vaksinerte til sammen: 858
Antall fullvaksinerte: 526

Åmli kommune har nå sendt ut melding til de som er født i 1971 eller tidligere om at de nå er prioritert for vaksine.

Vi ser at vi ikke har telefonnummer til alle, eller har feil telefonnummer til noen. Av den grunn er det ikke alle som har fått denne meldingen.
Dersom du er født i 1971 eller tidligere kan du gå inn på  https://c19.no/ og registrere deg for koronavaksine.
Ved spørsmål ring 948 34 195.

Hilsen vaksinekoordinator Åse Namsvatn Bjørkholt

Hvis du mottar en melding som ser ut som dette: "Du er prioritert for koronavaksinasjon: Logg inn på https://c19.no/vaksine for å bestille time så raskt som mulig. For hjelp til bestilling ring 94834195", så betyr det at du nå er i rett aldersgruppe for å få vaksine. Denne meldingen kommer fra C19.no og er sendt ut av Åmli kommune. Du bestiller og får tildelt en time ved å logge inn (med bank-id) og registrere deg.

Det åpnes også opp for at dere kan sette dere på venteliste for koronavaksine nå i sommer. Den som setter seg på ventelisten må ha mulighet til å komme i løpet av 20 minutter. Ventelisten vil vi bruke hvis det viser seg at vi blir sittende igjen med vaksinedoser vi ikke får brukt. Vaksineringen skjer primært på onsdager gjennom sommeren.

Ønsker du å stå på denne lista ringer du: 94834195 mellom kl. 08-15, ukedager. Det er også mulig å sende melding til dette nummeret. Da må meldingen inneholde: navn, tlf.nr og fødselsdato.

Det er så langt påvist 2 smittetilfeller knyttet til utbrudd blant russ i Arendal. Begge personer har folkeregistrert adresse i Åmli, men bor ikke her for øyeblikket.

Smittesporing følges opp av teamet i Arendal kommune.

Eileen Boroske, kommuneoverlege i Åmli

Uke 26

Antall doser: 72
Antall som får dose 2: 0
Antall som får dose 1: 72
Aldersgruppe: 58 – 62 år
Vaksinerte til sammen: 785
Antall fullvaksinerte: 485

Åmli kommune følger sentrale myndigheters anbefalinger vedrørende  Covid19 pandemien.

I pressemelding datert 18.06.21 fortsetter regjeringen gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen.
Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor.
Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meters avstand.

Les pressemeldingen her: Regjeringen fortsetter gjenåpningen - regjeringen.no

Uke 25

Antall doser: 84
Antall som får dose 2: 19
Antall som får dose 1: 65
Aldersgruppe: 18-54 år med underliggende sykdom + 62-64 år (gruppe 8)
Vaksinerte til sammen: 713
Antall fullvaksinerte: 485

Uke 26

Hvor mange dose Åmli kommune får i uke 26 er ikke kjent pt.

Som regjeringen informerte om, ville det være mulighet for enkelte leger/private kliniker å tilby vaksine fra Janssen (Johnson&Johnson).

Vi leger i Åmli har drøftet dette basert på faglig kunnskap og velger å IKKE tilby denne vaksinen.

Dette fordi det foreligger ingen trygge kunnskapsråd, hvem som er i eventuell faresone for den kjente farlige blodproppsykdommen, en slik virusvektor vaksine kan gi.

Både FHI og legeforeningen fraråder bruk av Johnson & Johnson vaksinen, da Norge har en lav smittesituasjon og risiko for alvorlig bivirkning regnes som mye høyre enn nytten i den andelen av befolkningen som per i dag ikke er vaksinert.

Dessuten ville det kreve mye tid fra oss leger, som vi må ta fra våre syke pasienter og det er det rett og slett ikke ressurs til.

Skulle FHI komme med en annen vurdering og vaksinen leges in i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet basert på nye og bedre data, så vil vi selvfølgelig tilby den!

Eileen Boroske, kommuneoverlege i Åmli

Vi er glade for at situasjon nå er så god at vi endelig kan åpne opp for mer besøk.

De aller fleste som bor på sykehjemmet har nå fått vaksine nr. 2 og er fullvaksinerte. Det er fortsatt noen beboere som ikke er vaksinerte, enten fordi de nylig har kommet til avdelingen, eller fordi de har takket nei til vaksine.

Mange ansatte er nå fullvaksinerte, men det gjenstår fortsatt noen.

Derfor er det fortsatt viktig at de generelle reglene om avstand og håndhygiene følges nøye.

 

Uke 24

Antall doser: 72
Antall som får dose 2: 31
Antall som får dose 1: 41
Aldersgruppe: 18-54 år med underliggende sykdom
Vaksinerte til sammen: 648
Antall fullvaksinerte: 466

Uke 25

Aldersgruppe: 18-54 år med underliggende sykdom

Alle i karantene i vår kommune er nå testet etter 7 døgn og har negativ resultat.

Indeks går ut av isolasjon i morgen. Så det lille utbruddet knyttet opp mot Tvedestrand VGS ser ut til å roe seg!

Mvh
Eileen Boroske
Kommuneoverlege i Åmli

Uke 22

Antall doser: 126
Antall som får dose 2: 89
Aldersgruppe: 54-64 år med underliggende sykdom
Vaksinerte til sammen: 577
Antall fullvaksinerte: 381

Uke 23

Antall doser: 84
Antall som får dose 2: 54
Antall som får dose 1: 30
Aldersgruppe: 45-54 år med underliggende sykdom
Vaksinerte til sammen: 607
Antall fullvaksinerte: 435

Uke 24

Antall doser: ikke kjent
Aldersgruppe: 45-54 år med underliggende sykdom

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli
Telefon 37 18 51 00