Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Korona

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

Vaksinering mot covid 19 er gratis.  Det skal heller ikke betales noen form for egenandel. 
et advares nå mot forsøk på vaksinesvindel.

Fra andre steder i landet er det rapportert om forsøk på denne typen svindel. Det er meldt om svindelforsøk via telefonoppringninger, tekstmeldinger, eposter, meldinger via sosiale medier mv.

Vaksineringen er i gang.  Dessverre får vi kun små mengder fortsatt. Vi vaksinerer nå innbyggere født i 1940.

Det kommer ingen nye doser i uke 8 og 9, så da vaksinerer vi kun de som venter på sin 2. dose. Vi håper inderlig på flere vaksiner i uke 10!

Åmli kommune kontakter alltid de som skal få tilbud om vaksine på forhånd og vi følger til enhver tid rekkefølgen FHI anbefaler.

Vaksinen er gratis og det skal ikke betales noen form for egenandel.

Kontaktinformasjon for bestilling av time for testing finner dere her;

Kontaktinfo Åmli legekontor

Det er satt opp egen brakke for koronatesting på vestsida av Helsesenteret i Åmli sentrum som vist i kartet (rødt kryss med ring rundt):

Det er foreløpig ingen nye kjente smittetilfeller i Åmli.

Det er 55 personer som er satt i karantene i tilknytning til Tvedestrand vgs. Av disse er 3 fra Åmli, 7 fra Vegårshei og 12 fra Tvedestrand og øvrige fra andre kommuner i distriktet.

Åmli går derfor nå ut med følgende anbefalinger:

Nærkontakter og hustandsmedlemmer til personer som er nærkontakt til smittet person bes om å gå i så kalt «ventekarantene». Det betyr, at disse går også i hjemmekarantene inntil nærkontakt til smittet person er testet negativ ved første test. Husstandsmedlemmer kan da gå ut av karantene. Vær likevel oppmerksom på luftveissymptomer og ta kontakt med Åmli legekontor for testing ved behov!

Opprinnelig nærkontakt må bli i karantene til test 2 på 7. dag også er negativ.

De som har valgt å vaksinere seg på Åpos har full effekt fra 22. februar.

Det er viktig å legge til rette for besøk, men besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør gjennomføres slik at risikoen for smitte i institusjonen er minst mulig.

Rådhuset er fortsatt stengt inntil videre for publikum som ikke har avtalt møte med saksbehandler på forhånd.

Politiske møter inklusiv gruppemøter går som planlagt inntil videre, med unntak av kommunestyremøter som gjennomføres via Teams.

Rådhuset er også stengt for utleie og eksterne møter.

I de nasjonale tiltak, sist revidert 29.1.2021, kan det være maksimalt 10 personer på innendørs arrangement. Arrangør kommer i tillegg. 

I de nasjonale føringene står det også at arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner uavhengig av antall deltakere.
Dette vil da også gjelde fagsamlinger og andre møter med representanter fra administrasjonen/ledelse dersom det vil være representanter fra andre kommuner.

Svømmehallen på Åmli skole stenges for bruk av frivillige lag og organisasjoner samt annen privat bruk fra 16.02.21. Svømmehallen vil i tiden fremover kun være åpen for bruk i kommunal regi.
Årsaken er Covid-19 pandemien sett opp imot utfordringer omkring krav om renhold.

Ordningen gjelder til ny informasjon blir gitt.

Kontoret betjener timeavtaler alle dager mellom kl 09.00-15.00
Åpningstider uten timeavtale: tirsdag og torsdag kl 12.00-14.30

nav.no holder åpent hele døgnet, alle dager
Nav kontaktsenter tlf: 55 55 33 33

Coronaviruset oppfører seg som virus flest, den forandrer sine genetiske egenskaper hele tiden. Ofte har dette ingen betydning, men noen ganger kan dette endret virusets egenskaper.

Det er nå mye snakk i alle medier om muterte varianter av coronaviruset (engelske, sør afrikanske, brasilianske). De har et felles trekk og det er at de vurderes å være noe mer smittsomme. Foreløpig finnes det ingen data som tilsier at de er mer farlige/gir mer alvorlig sykdom.

Hva betyr det da egentlig? Det betyr at man kan bli noe lettere smittet med disse varianter og at man også lettere smitter andre, hvis man er smittet med disse typer virus.

Åmli er godt i gang med vaksinasjonsprosessen.
Vi holder nå på med å vaksinere innbyggere mellom 80 og 85 år.
De eldste og sykeste i samfunnet vil fortsatt få tilbud om mRNA vaksinen, da den gir raskest beskyttelse.

Personer under 65 uten alvorlig underliggende sykdom vil snart få tilbud om vaksinasjon med Astra/Zenecas vaksine. Den ventes ut i kommunene i uke 8/9.

Din fastlege vil informere kommunen, hvis du er i gruppen med høy risiko/alvorlig underliggende sykdom, så at du får tilbud om rette type vaksine. Dette gjelder også for pasienter med fastlege i andre kommuner. Fastlegen er pliktet å informere bostedskommune om behov for vaksinasjon i prioritert gruppe.

Kommunen kaller inn til vaksinasjon.

Ved å trykke på lenken under kan dere få opp et kart (dashboard) som viser antall nye smittede, antall smittede siste 14 dagene, antall smittede totalt, vaksinasjonsstatus (1+2 doser) for kommunene i Agder.
Når dere har trykket på lenken under må dere videre trykke på kartet oppe til venstre på siden for å se oversikten.
Forklaring på oversikten fremgår av beskrivelsen i lenken.

Agder: Korona (Covid-19) (arcgis.com)

Det ble innført kraftige tiltak i ti østlandskommuner i går for å stanse den engelske virusvarianten som er oppdaget i Nordre Follo. De ti kommunene er; Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. 
Fra midnatt ble det innført strenge tiltak i femten randsonekommuner. De femten kommunene er; Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Det er pr. dato ingen kjente smittede som oppholder seg i Åmli kommune.

For unngå smitte oppfordrer vi alle om å unngå reiser til og fra østlandsområdet – i første omgang til og med 31. januar 2021.
Vi oppfordrer alle som har vært i Oslo, eller kommunene rundt i løpet av de siste 10 dagene til å begrense antall nærkontakter så mye som mulig. Vis hensyn ved å holde avstand og vær ekstra oppmerksom på symptomer. Dersom du får symptomer er det viktig at du tester deg.

Det presiseres fra regjering at alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell. 
Innreiseregistreringen skal fylles ut før man kommer til grensen.

Ytterligere informasjon finner dere her;
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/

Lenke til digitalt innreiseregistreringsskjema;
entrynorway.no

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.
Åmli kommune følger de nasjonale tiltakene.

Les pressemeldingen her;
Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge - regjeringen.no

Åmli kommune ønsker å informere om status i forhold til vaksinasjon mot koronasykdom.

Vaksinasjon startet i uke 1 og vi forsetter ukentlig å vaksinere med de doser vi får. Vi forventer å bli ferdig med å vaksinere alle sykehjemsbeboere som ønsker det denne uken og starter allerede denne uken også med å vaksinere hjemmeboende eldre.

Vi ber om at dere venter på innkalling -  per nå er det ikke åpnet for timebestilling for hele befolkningen grunnet knapphet på vaksiner!

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli
Telefon 37 18 51 00