Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Korona

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

Legekontoret merker at mange innbyggere lurer på vaksinen mot covid 19.
Det er varslet at det snart vil komme en vaksine. Per dags dato vet vi ikke hvilken vaksine Norge vil få og ikke hvor mange doser.

Vi vil få tydelige anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter både om hvilken vaksine som kommer, og hvem som skal få den i en prioritert rekkefølge.

Med en gang vi har fått den informasjonen, så vil vi legge den ut og starte planleggingen av selve vaksineringen!

Åmli kommune ønsker dere velkommen hjem til jul, men covid 19 pandemien tar dessverre ikke juleferie.

Husk at det gjelder særlige råd for deg som skal reise hjem til jul. 
Åmli kommune følger de nasjonale rådene for julehøytiden 

Åmli kommune tilbyr testing for tilreisende på juleferie.
Ta kontakt med Åmli legekontor for å avtale tid, tlf 37 18 51 00

Vi minner òg om at det også gjelder egne råd for en god og trygg julefeiring og julehandel. Alt finnes via lenken over.

Åmli kommune tar nå i bruk hurtigtester for korona. Testene kommer i tillegg til vanlige laboratorietester og helsepersonell vil vurdere hvem som har behov for en hurtigtest.

Fordelen med hurtigtester er at de gir raskt svar på om en person er smittet av koronaviruset og kan smitte andre.

På grunn av økt smittetrykk i regionen stenges rådhuset inntil videre for publikum som ikke har avtalt møte med saksbehandler på forhånd.

Politiske møte inklusiv gruppemøter går som planlagt inntil videre.

Rådhuset stenges også for utleie og eksterne møter -  i første omgang ut 2020.

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen har derfor innført nye nasjonale smitteverntiltak.

Oppfordringen lyder; Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt

Oppdatert informasjon finner dere på denne lenken;
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

Grunnet den pågående pandemien med lungesykdommen Covid 19,  er det ekstra viktig at alle innbygger i målgruppe får mulighet til å bli vaksinert mot influensa, for å unngå smitte med to sykdommer samtidig.

Gjennomføringen vil være noe annerledes enn tidligere, da vi ikke kan ha dropp in på legekontor for å kunne ivareta gjeldene smittevernregler med avstand, hoste- og håndhygiene og mulighet for smitteoppsporing.

I lenken under fra regjeringen.no finner du kortversjonen av det dere trenger å vite som foresatte i forbindelse med koronasituasjonen. 
Det er både i Norge, og Europa for øvrig,  økt smittefare og det oppfordres til fortsatt fokus på smittevernreglene.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/informasjon-til-foreldre-om-barn-og-koronavirus/id2741570/

Oversikt over grupper som anbefales influensavaksine:

På grunn av Covid-19 er det fortsatt en del ansatte som har hjemmekontor enkelte dager.

Vi oppfordrer derfor alle som har behov for fysiske møter til å ta kontakt med saksbehandler på telefon eller mail for å avtale tidspunkt for møte/samtale.

Telefonnummer til de ansatte på rådhuset finner du her

Om du ikke vet hvem du skal snakke med kan du ringe sentralbordet.

Folkehelseinstituttet har lagt ut oppdatert informasjon gjeldende fra 14. august 2020 vedrørende ovennevnte.

Nærmere informasjon finner du her; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Kontoret betjener timeavtaler alle dager mellom kl 09.00-15.00
Åpningstider uten timeavtale: tirsdag og torsdag kl 12.00-14.30

nav.no holder åpent hele døgnet, alle dager
Nav kontaktsenter tlf: 55 55 33 33

Vi vil minne alle som skal besøke sine nærmeste på sykehjemmet om at smittevernreglene fortsatt gjelder. Besøk skal avtales med personalet på forhånd, overholde avstandsregler og veldig viktig med god håndhygiene.

Da ber vi av hensyn til både medpasienter og våre ansatte, som er kritisk personell, at du ikke møter til avtalte timer før du har vært hjemme i Norge i 10 dager.

Dette gjelder både såkalte røde og grønne land.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Etter covid 19 forskriften §14a, jf. § 18 har kommunen tilsynsplikt overfor serveringssteder. Dette for å sikre at serveringen skjer i tråd med smittevernfaglige vurderinger.

Åmli er en liten kommune med få serveringssteder, men det er likevel viktig å unngå lokale smitteutbrudd.

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Telefon 37 18 51 00