Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. 

Vi legger ut oppdatert informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Åmli kommune forholder seg til råd frå nasjonale myndigheter.

På nettsida regjeringen.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.

Nasjonale råd:

Korona

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

  • Vaske hendene 
  • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

 

Information in English

Coronavirus diseas - advice and information from the Norwegian Institute of Public Health.


Spesielle tiltak innført i kommunen vår, og lokal informasjon:

Åmli helsestasjon og skolehelsetjeneste har nå normal aktivitet. Smitteverntiltak som er nedfelt i nasjonale veiledere fører likevel til at visse hensyn må tas.

Åmli kommune følger nasjonale retningslinjer vedrørende koronapandemien.
I forbindelse med bruk av kommunale idrettsbygg/anlegg må hver enkelt aktivitetsgruppe lage en smittevernplan som må godkjennes av smittevernlegen i kommunen.

Etter flere uker med digital undervisning, starter opp nå opp ordinær undervisning i de fleste musikktimene f.o.m. mandag 18. mai og dansegruppene f.o.m. 28. mai.

Det er nå mulig å besøke beboerne på Åmli pleie- og omsorgssenter (ÅPOS).

Besøkende må bestille tid, og det er derfor viktig at dere tar kontakt på forhånd på tlf 37 18 52 81 for nærmere informasjon og restriksjoner.

Er du nærmeste pårørende til noen som bor på sykehjemmet, vil du få et informasjonsskriv i posten om de nye besøksreglene, eller lese dem her:

Besøksrutiner ÅPOS (PDF, 87 kB)

Åmli bibliotek åpner for publikum fra og med torsdag 14. mai 2020.

De til enhver tid gjeldende smittevernregler må overholdes.

Åmli kommune følger nasjonale råd og retningslinjer vedrørende koronapandemien og det er fra 7. mai åpnet opp for trening, bruk av idrettshaller og organisert idrettsaktivitet med maksimalt 20 personer og 1 meters avstand.

Her finner du oppdatert oversikt over åpningstider hos kommunale kontor/tjenester under koronapandemien.

Det skjer fortløpende endringer i de nasjonale retningslinjene i forbindelse med koronasituasjonen. Den sist oppdaterte informasjonen fra regjeringen finner dere her til enhver tid;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nyheter/id2006120/

Alle gruppetilbud er fortsatt stengt, men det er nå vedtatt gradvis gjenåpning for helsepersonell som fysioterapeuter og ergoterapeuter og andre virksomheter som har en- til – en kontakt, med ny bransjestandard for smittevern.

Åmli helsestasjon og skolehelsetjeneste gjenoppretter nesten normal aktivitet f.o.m. mandag 20. april

Alle barnehagene i Åmli blir åpnet mandag 20. april 2020 i tråd med nasjonale føringer. 
Det tas forbehold om mulig endrede åpningstider ut fra bemanningssituasjonen og de sentrale føringene i forhold til smitteverntiltak.

Detaljert informasjon til foresatte vil komme fra den enkelte barnehage.

Vi viser til regjeringens pressemelding nr. 62/20 tirsdag 7. april 2020.

Les pressemeldingen

I pressemeldingen går det fram at vi sammen har fått kontroll på viruset og vi åpner samfunnet litt etter litt.

I Åmli betyr dette:

Rådmannen har, etter delegert mynde frå kommunestyret, gjort følgjande vedtak:

Viser til delegert vedtak av 16.3.2020 hvor det ble vedtatt forbud forbud mot servering av mat som innebærer at kundene blir sittende å spise, jf. Smittevernloven § 4-1.

Kommuneoverlegen har foretatt en ny vurdering av saken og forbudet oppheves fra 01.04. kl. 10.00.

Kåre Refsnes (93) fra Vanse er redd for å miste gamle venner i koronakrisen. Han oppfordrer alle til å følge myndighetens pålegg og anbefalinger for å redusere smitte.

Vi viser til regjeringens pressekonferanse 24. mars 2020 der det ble kunngjort at alle tiltakene vedrørende koronasituasjonen videreføres fra 26. mars t.o.m 13. april 2020.

Forbudet mot å reise utenlands for helsepersonell gjelder ut april måned.

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Telefon 37 18 51 00