Skulehelseteneste 5-20 år

I Åmli kommune er det 2 barneskular, 1 ungdomsskule og 1 vidaregåande skule. Helsesøster har samtaletid kvar veke på skulane på mandagar og torsdagar kl 08.00 – 15.00. (Dølemo skule 1 gong kvar månad).

Skulehelsetjenesten er leia av leiande helsesjukepleiar, i samarbeid med lege og fysioterapeut.

Målet for tenesta er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og førebygge sjukdom og skader. (Jfr. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, IS 2582)

Skulehelsetenesta held til på Miniskulen, eit lite rødt hus ved sida av Åmlihallen.

Opningstid

Måndagar og torsdagar kl.08.00-15.00.
Fredagar etter avtale.
Ring oss for timebestilling.

Målet for alt helsearbeid i skulen er at eleven skal:

 • Oppleve trivsel og tryggleik
 • Ha eit positivt sjølvbilde.
 • Forstå at helse også er eige ansvar
 • Oppleve at dei er ein ressurs for seg sjølv og andre.

Elevar, foreldre, lærarar, venner og andre kan ta kontakt med skulehelsetenesta.

Vi tilbyr:

 • Samtalar med barn og ungdom
 • Vaksinasjon
 • Oppfølging av vekst, syns- og hørselstesting
 • Foreskrivning av prevensjonsmidler, testing av klamydia
 • Veiledning til føresette
 • Vurdering av henvisning til PPT og psykisk helsehjelp (ABUP)
 • Undervisning i skulen
 • Åpen dør på ungdomsskulen. Her kan elevar kome utan å ha avtale.
 • Du som er føresett kan ringe eller sende e-post. Vi kan og avtale tidspunkt for samtale.

Kva kan ein snakke om?

Du kan snakke med oss om alt og tema kan til dlmes vere:

 • Søvn
 • Kosthald
 • Fysisk aktivitet
 • Hygiene
 • Forelskelse
 • Sex
 • Prevensjon (jenter kan få skrevet ut prevensjonsmidler)
 • Seksuell legning
 • Utfordringar i familien
 • Vennskap
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Nettbruk

Ta kontakt med oss, så snakkar vi saman!

Vaksiner og undersøkelser

Ikke alle vaksinene du får som barn, gir beskyttelse livet ut. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at vaksne tar vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio omtrent kvart tiande år.

Kontaktinformasjon

Lise Børtinghus
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon 37 18 51 25
Mobil 992 11 757