Skulehelseteneste 5-20 år

I Åmli kommune er det 2 barneskular og 1 ungdomsskule. Helsesjukepleiar har samtaletid kvar veke på skulane alle dagar unntatt tysdag. (Dølemo skule 1 gong kvar månad).

Skulehelsetjenesten er leia av leiande helsesjukepleiar, i samarbeid med lege og fysioterapeut.

Målet for tenesta er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og førebygge sjukdom og skader. (Jfr. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, IS 2582)

Skulehelsetenesta held til på Åmli skule.

Opningstid

Mandag: 09.00 – 15.00
Tysdag: Stengt
Onsdag: 08.00 - 12.15
Torsdag: 08.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 15.00

Ring oss for timebestilling.

Målet for alt helsearbeid i skulen er at eleven skal:

 • Oppleve trivsel og tryggleik
 • Ha eit positivt sjølvbilde.
 • Forstå at helse også er eige ansvar
 • Oppleve at dei er ein ressurs for seg sjølv og andre.

Elevar, foreldre, lærarar, venner og andre kan ta kontakt med skulehelsetenesta.

Vi tilbyr:

 • Samtalar med barn og ungdom
 • Vaksinasjon
 • Oppfølging av vekst, syns- og hørselstesting
 • Foreskrivning av prevensjonsmidler, testing av klamydia
 • Veiledning til føresette
 • Vurdering av henvisning til PPT og psykisk helsehjelp (ABUP)
 • Undervisning i skulen
 • Åpen dør på ungdomsskulen. Her kan elevar kome utan å ha avtale.
 • Du som er føresett kan ringe eller sende e-post. Vi kan og avtale tidspunkt for samtale.

Kva kan ein snakke om?

Du kan snakke med oss om alt og tema kan til dlmes vere:

 • Søvn
 • Kosthald
 • Fysisk aktivitet
 • Hygiene
 • Forelskelse
 • Sex
 • Prevensjon (jenter kan få skrevet ut prevensjonsmidler)
 • Seksuell legning
 • Utfordringar i familien
 • Vennskap
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Nettbruk

Ta kontakt med oss, så snakkar vi saman!

Vaksiner og undersøkelser

Ikke alle vaksinene du får som barn, gir beskyttelse livet ut. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at vaksne tar vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio omtrent kvart tiande år.

Kontaktinformasjon

Anette Moe Lindtveit
Sjukepleiar skulehelsetenesta
E-post
Telefon 91 10 30 78
Mobil 91 10 30 78
Maren Johanne Kleivene Tveiten
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 99 21 17 57
Mobil 99 21 17 57