Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit tilbod til ungdom, jenter og gutar mellom 13 og 20 år. 

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og rettleiing om mellom anna rus, seksualitet, kjønnssjukdommar, psykiske problem og kosthald. Du kan også bli vist vidare til spesialist. Helsestasjonen er ei delteneste til den vanlege helsestasjonsverksemda.

Her kan du ta opp aktuelle spørsmål kring helsa di, eller du treng nokon å prata med om ting som opptek deg, eller plagar deg.

Helsesjukepleiar har kompetanse på prevensjons- og seksualrettleiing og kan rekvirera hormonelle prevansjonsmiddel til jenter. Det er også høve til gratis klamydiatest og gravitest. Helsesjukepleiar samarbeidar med lege og ved behov kan du få legetime.

Vi har teieplikt!

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Kor finn du oss?

Åmli helsestasjon, Gata 19, 4865 ÅMLI

Opningstid

Onsdagar kl.15.30-16.30. Du treng ikkje avtale tid på forhånd.

Kontaktinformasjon

Anne Tangen
Sjukepleiar skulehelsetenesta
E-post
Mobil 911 02 953