Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit tilbod til ungdom, jenter og gutar mellom 13 og 20 år. 

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og rettleiing om mellom anna rus, seksualitet, kjønnssjukdommar, psykiske problem og kosthald. Du kan også bli vist vidare til spesialist. Helsestasjonen er ei delteneste til den vanlege helsestasjonsverksemda.

Her kan du ta opp aktuelle spørsmål kring helsa di, eller du treng nokon å prata med om ting som opptek deg, eller plagar deg.

Jordmor har kompetanse på prevensjons- og seksualrettleiing og kan rekvirera hormonelle prevansjonsmiddel til jenter. Det er også høve til gratis klamydiatest og gravitest. Jordmor samarbeidar med lege og ved behov kan du få legetime.

Vi har teieplikt!

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Kor finn du oss?

Åmli helsestasjon, Gata 19, 4865 ÅMLI

Opningstid

Du må avtale tid på forhånd. Gjelder det resept på prevensjon, kontakt jordmor. Har du kun behov for samtale kan du kontakte Anette eller Maren Johanne for timeavtale. Kontaktinfo finner du til høyre (på pc) eller under (på mobil/nettbrett).

Kontaktinformasjon

Vigdis Moripen
Jordmor
E-post
Telefon 950 02 597
Mobil 950 02 597
Anette Moe Lindtveit
Sjukepleiar skulehelsetenesta
E-post
Telefon 911 03 078
Mobil 911 03 078
Maren Johanne Kleivene Tveiten
Pediatrisk sjukepleiar
E-post
Telefon 992 11 757
Mobil 992 11 757