Helsestasjon 0-5 år

Det er ei stor hending å få barn. Gratulerer!

Helsestasjonstjenesten for barn 0-5 år og familien deira er et gratis tilbud til alle spedbarn og småbarn i Åmli. Helsesjukepleiar, jordmor, lege og fysioterapeut jobber på helsestasjonen.

Me på helsestasjonen vil gjerne vere rettleiaren dykkar kring barnet sin vekst, trivsel og samspel med omgivnaden. Oppgåva vår er førebyggande arbeid med vekt på ressursane i familien og i nærmiljøet. Me ynskjer at det skal vere låg terskel for å kontakte oss. Personalet som er knytta til helsestasjonen består av helsesøster, lege, jordmor, fysioterapeut og sekretær. Me har alle teieplikt. Helsestasjonen har samarbeid med andre etater.

Om barnet ditt er sjukt, skal det ikkje kome på helsestasjonen utan spesiell avtale! Dette for å unngå smittespreiing.

Vi tilbyr:

 • Heimebesøk (til nyfødte og andre ved behov)
 • Helseundersøkelser med individuelle konsultasjoner og barselgruppe
 • Oppfølging av barn med spesielle behov
 • Fysioterapi til barn på faste tidspunkt.
 • Ammeveiledning
 • Ulike spørsmål om fysisk og psykisk helse
 • Syn- og hørselstest
 • Vaksinasjon ut frå det norske barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no
 • Rettleiing om kost, søvn, motorikk, trivsel, språk, vekst og utvikling
 • Rettleiing om samspel og spørsmål knytta til foreldrerolla, barn- ungdom
 • Rettleiing til nytilflytta, også flyktningar og andre innvandrarar.
 • Smittevern (tuberkulose)
 • Undervisning

Ta kontakt med oss for smått eller stort. Vi er her for deg og barnet ditt.

Slik følger vi opp barnet ditt

Program for helsestasjonen
Alder Kva gjer helsestasjonen?
Nyfødt Heimebesøk av jordmor og helsesjukepleiar
4 uker Helsestasjon med helsesjukepleiar
6 uker Helsestasjon med helsesjukepleiar og lege. Vaksinasjon
2 mnd Helsestasjon med fysioterapeut
3 mnd Helsestasjon med helsesjukepleiar. Vaksinasjon
4 mnd Helsestasjon med helsesjukepleiar
5 mnd Helsestasjon med helsesjukepleiar. Vaksinasjon
6 mnd Helsestasjon med helsesjukepleiar og lege
8 mnd Helsestasjon med helsesjukepleiar
10 mnd Helsestasjon med helsesjukepleiar
1 år Helsestasjon med helsesjukepleiar og lege. Vaksinasjon
15 mnd Helsestasjon med helsesjukepleiar. Vaksinasjon
18 mnd Helsestasjonsgruppe med helsesjukepleiar og fysioterapeut
2 år Helsestasjon med helsesjukepleiar og lege
4 år Helsestasjon med helsesjukepleiar

Kor finn du oss?

Helsestasjonen held til i Gata 19, rett ved sida av legekontoret. Her er oppfølging av barn opp til skulealder, jordmortjeneste og helsestasjon for ungdom.

Opningstid

Mandag: Stengt
Tirsdag: 08.00 – 14.00
Onsdag: Stengt
Torsdag: 08.30 – 14.00
Fredag: 08.30 - 14.00 

Kontaktinformasjon

Maren Johanne Kleivene Tveiten
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 99 21 17 57
Mobil 99 21 17 57
Vigdis Moripen
Jordmor
E-post
Telefon 95 00 25 97
Mobil 95 00 25 97
Anette Moe Lindtveit
Sjukepleiar skulehelsetenesta
E-post
Telefon 91 10 30 78
Mobil 91 10 30 78