Søvnkurset "Sov Godt"

-Eit søvnkurs utarbeida av Helsedirektoratet

Kva tilbyr me?

Personar med lettare søvnproblem kan få veiledning i gode søvnvanar i Frisklivssentralen. Me tilbyr søvnkurset «Sov godt», som går over 4 samlingar, kvar på 2 timer. Kursdeltakarane lærer korleis dei sjølve kan leggje til rette for betre søvnvanar. Innhaldet i samlingane:

  • Søvn og søvnvanskar
  • Forestillingar om søvn
  • Gode råd for betre søvn
  • Søvndagbok
  • Avslapningsteknikkar

Kven kan få tilbodet?

Kurset er for personar frå 18 år og oppover som opplever søvnvanskar som går ut over kvardagen og som ynskjer å betre søvnkvaliteten uten bruk av medikament. Kurset passar ikkje for deg med søvnapne, døgnrytmeforstyrrelsar eller restless legs.

Kva kostar det?

Kr.300,- pr kurs.

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen
E-post
Mobil 99 21 17 58