Inspirasjonskurs i hverdagsglede

- Vårt nyaste kurs! 

Kva kan me tilby?

Hverdagsglede er eit mestringskurs som handlar om dei små, enkle tinga du kan gjere i din eigen kvardag for å oppleve mestring og glede.

Kurset et bygd opp omkring fem grep som er knytta til god psykisk helse og økt livskvalitet: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi. Kurset er utvikla av Rådet for Psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Frisklivssentraler.

Kven kan få tilbodet?

Kurset er for alle over 18 år og som ønsker å ta grep for ein betre kvardag.

Kva kostar det?

Kurset kostar 300kr.

Sjå film om kurset:

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen
E-post
Mobil 99 21 17 58