Ergoterapi

Ergoterapeut bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav.

Ergoterapeut jobber for at du kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter. Vi gjør kartlegginger i hjemmet og formidler nødvendige hjelpemidler og veileder i forhold til ombygging av boligen din. Vi formidler behov for hjelpemidler og hjelper med søknad til NAV hjelpemiddelsentral innen områdene bevegelse og kognitive hjelpemidler. 

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Ergoterapeut

 • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
 • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
 • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
 • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

Ergoterapeuten kan hjelpe med:

 • Undersøkelse og kartlegging - utarbeidelse av tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov.
 • Oppfølging i hjemmet, i barnehager, i skoler, på arbeidsplassen, på institusjon - etter behov med for eksempel:
  • Trening i ferdigheter for økt selvstendighet og mestring.
  • Tilrettelegging av bolig/omgivelser.
  • Individuell trening ved nedsatt finmotoriske funksjon.
  • Individuell kartlegging og trening ved nedsatt sansemotorisk funksjon.
  • Individuell kartlegging og trening ved svikt i kognitiv funksjon.
  • Formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler.
  • Råd og veiledning.
  • Opptrening i dagliglivets gjøremål.
  • Vurdering/oppfølging ved behov for spesialtilpassede hjelpemidler.
  • Veiledning ved behov for tilrettelegging av bolig, ombygging eller nybygg.
  • Veiledning av pårørende og samarbeidspartnere.
  • Uttalelser i bil-/boligutbedringssaker der det er behov for funksjonsvurdering.

Omfanget og varighet av tilbudet avgjøres av ergoterapeuten i samarbeid med deg og evt. dine pårørende.

Målsetting:

At folk kan bo hjemme lengst mulig ved hjelp av våre tjenester, og at alle skal bli mer selvhjulpne ved å mestre de funksjoner som er nødvendige for å klare dagliglivets gjøremål og for å kunne delta aktivt i samfunnet.

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser, og retter seg mot mennesker som har, eller står i fare for å få problemer med å fungere i dagliglivet.

Du kan bo i eget hjem, i omsorgsbolig, eller på institusjon.
Tjenesten gis etter behov og faglige prioriteringer.

Tilgjengelighet

Ergoterapeuten er tilgjengelig mandag, tirsdag og onsdag.

Kontaktinfo finner du ute til høyre (på pc) eller under (på mobil)

Kontaktinformasjon

Nina Birgithe Saga-Brune
Ergoterapeut
E-post
Telefon 91 38 58 24
Mobil 91 38 58 24