Trygghet i heimen

Kva tilbyr vi?

Vi tildeler trygghetsalarm etter vurdering av behov. Alarmen varslar til heimesjukepleia.

Behovet kan være knytt til:

  • Sjukdom som kan føre til akutt behov for hjelp
  • Fare for fall
  • Utrygghet i forbindelse med sjukdom

Kven kan få trygghetsalarm?

Ein må ha eit særlig behov for trygghetsalarm i heimen på grunn av sjukdom eller funksjonshemming.

All tildeling av hjelpemidlar blir nøye vurdert med bakgrunn i behovet. Viss behovet endrar seg, gjer vi ei ny vurdering.

Slik søker du


Skriv ut skjemaet, fyll det ut og send søknaden i posten, Åmli kommune, ÅPOS, Gata 5, 4865 Åmli.

Kva kostar det?

Det betales eigenandel/leie på kr. 289,- per månad. 
Eigenandelen regulerast kvart år. 
Rekning sendast kvar månad.

Kontaktinformasjon

Heimesjukepleia ÅPOS
Telefon 918 86 663
Mobil 918 86 663