Syn- og hørselskontakt

Kva tilbyr vi?

Syn-og hørselskontakt skal sikre at personer med nedsett syn og/eller hørsel får god utredning og oppfølging, samt hjelp til rett bruk av hjelpemiddel.

Våre arbeidsoppgåver

  • Kartlegge behov for hjelp
  • Samarbeide med fastlege og spesialisthelseteneste
  • Veilede den enkelte til rett bruk av hjelpemiddel

Kven kan få tilbodet?

Alle som har behov for hjelp knytt til syn og hørsel kan gjerne ta kontakt med oss

Kontaktinformasjon

Brit Tove Båsland Støylen
Syn- og hørselkontakt
E-post
Telefon 37 18 52 93
Mobil 975 31 647