Syn- og hørselskontakt

Kva tilbyr vi?

Syn-og hørselskontakt skal sikre at personer med nedsett syn og/eller hørsel får god utredning og oppfølging, samt hjelp til rett bruk av hjelpemiddel.

Våre arbeidsoppgåver

  • Kartlegge behov for hjelp
  • Samarbeide med fastlege og spesialisthelseteneste
  • Veilede den enkelte til rett bruk av hjelpemiddel

Kven kan få tilbodet?

Alle som har behov for hjelp knytt til syn og hørsel kan gjerne ta kontakt med oss

Åpningstid

Syns- og hørselskontakt er tilstede på kontoret ved Åmli pleie- og omsorgssenter mandager i oddetallsuker kl 08.00 – 15.30

Kontaktinformasjon

Brit Tove Båsland Støylen
Syn- og hørselkontakt
E-post
Telefon 97 53 16 47
Mobil 97 53 16 47