Middag heim

Kva tilbyr vi?

Vi tilbyr middag med dessert levert til heimen kvar onsdag.
Det er Frivilligsentralen som køyrer maten ut.

Kva kan du forvente av oss?

  • Varm og velsmakande mat
  • Levering til avtalt tid og stad
  • Levering vil starte næraste onsdag etter avtalen er gjort

Kven kan få tilbodet?

  • Eldre og andre som, etter vurdering av heimesjukepleia, ikkje klarer den daglige matlaginga sjølv.
  • Du må bu nærare Åmli pleie og omsorgssenter enn 12 kilometer. Dette er i henhold til Næringsmiddeltilsynet sine reglar, og for å klare å halde maten varm.

Korleis går du fram for å søke?

Du må ta kontakt med heimesjukepleia.
Dei vurderer om du har behov for å få middag brakt ut, og sørger i så fall for avtale om dette.

Kva kostar det?

Full porsjon: kr 79,-
Halv porsjon: kr 50,-

Korleis avbestiller du eit måltid?

Vil du avbestille matlevering for ein dag, må du gjere det seinast klokka 10:00.
Du avbestiller ved å ringe kjøkkenet.

Kontaktinformasjon

Kjøkkenet ÅPOS
Telefon 901 21 605
Mobil 901 21 605
Heimesjukepleia ÅPOS
Telefon 918 86 663
Mobil 918 86 663