Hjelpemiddel

Kva tilbyr vi?

Ambulerande vaktmeister søker om, bringer og monterer tekniske hjelpemidlar.

Du vil og kunne få kommunens fysioterapeut eller heimesjukepleia til å søke om nødvendige hjelpemiddel.

Vaktmeisteren har også ansvar for montering og vedlikehald av trygghetsalarmene.

Kven kan få tilbodet?

Ein må ha et særleg behov for tekniske hjelpemidlar i heimen på grunn av sjukdom eller funksjonshemming.

All tildeling av hjelpemidlar blir nøye vurdert med bakgrunn i behovet. Tildelinga skjer i samarbeid med fysioterapitenesta i kommunen. 
Viss behovet endrar seg, gjer vi en ny vurdering.

Slik søker du


Skriv ut skjemaet, fyll det ut manuelt og send søknaden i posten til Åmli kommune, ÅPOS, Gata 5, 4865 Åmli

Kontaktinformasjon

Tom Helge Pedersen
Ambulerande vaktmeister
Telefon 992 11 759
Mobil 992 11 759
Åsta Synnøve Harstveit Mattingsdal
Kommunefysioterapeut
E-post
Telefon 992 11 758
Mobil 992 11 758
Heimesjukepleia ÅPOS
Telefon 918 86 663
Mobil 918 86 663
Brit Tove Båsland Støylen
Syn- og hørselkontakt
E-post
Telefon 975 31 647
Mobil 975 31 647
Heidi Monen Dahlgren
Teamleiar heimesjukepleie
E-post
Telefon 945 29 860
Mobil 945 29 860
Nina Birgithe Saga
Ergoterapeut
E-post
Telefon 913 85 824
Mobil 913 85 824