Hjelpemiddel

Kva tilbyr vi?

Ambulerande vaktmeister søker om, bringer og monterer tekniske hjelpemidlar.

Du vil og kunne få kommunens fysioterapeut eller heimesjukepleia til å søke om nødvendige hjelpemiddel.

Vaktmeisteren har også ansvar for montering og vedlikehald av trygghetsalarmene.

Kven kan få tilbodet?

Ein må ha et særleg behov for tekniske hjelpemidlar i heimen på grunn av sjukdom eller funksjonshemming.

All tildeling av hjelpemidlar blir nøye vurdert med bakgrunn i behovet. Tildelinga skjer i samarbeid med fysioterapitenesta i kommunen. 
Viss behovet endrar seg, gjer vi en ny vurdering.

Slik søker du


Skriv ut skjemaet, fyll det ut manuelt og send søknaden i posten til Åmli kommune, ÅPOS, Gata 5, 4865 Åmli

Kontaktinformasjon

Tom Helge Pedersen
Ambulerande vaktmeister
Telefon 99 21 17 59
Mobil 99 21 17 59
Åsta Synnøve Harstveit Mattingsdal
Kommunefysioterapeut
E-post
Telefon 99 21 17 58
Mobil 99 21 17 58
ÅPOS Heimesjukepleia
Telefon 91 88 66 63
Mobil 91 88 66 63
Brit Tove Båsland Støylen
Syn- og hørselkontakt
E-post
Telefon 97 53 16 47
Mobil 97 53 16 47
Sigrid Austenå
Teamleiar heimesjukepleie
E-post
Telefon 94 52 98 60
Mobil 94 52 98 60
Marie Jørundland Wågestad
Ergoterapeut
E-post
Telefon 91 38 58 24
Mobil 91 38 58 24